ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Solidarnost je ključna reč- Kragujevac

Krgujevac, 9.6.2021.

Solidarnost je ključna reč

 

 

podržano od 

 

 

Učesnice:

Dragana Rakić- Sindikalna organizacija Zastava oružje

Katarina Jakovljević- Sindikalna organizacija Zastava oružje

Milja Dimitrijević- pravnica SLFS

Marija Ilić Paunović- novinarka, producentkinja i članica GO SSP

 

  1. Saveza samostalnih sindikata Srbije, u čijem je Veću od 112 izabranih članova oko petina žena, odnosno njih 25, odnos u Predsedništvu je 27 članova gde je 5 žena.

Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, čije članstvo većinski čine žene, vodi muškarac. S tim što je čelnoj poziciji Glavnog odbora, u  Glavnom odboru SLFS je 12 žena uz 16 muškaraca.

Dva od četiri reprezentativna sindikata prosvete vode žene.

Uvođenje kvota znatno je promenilo sliku učešća žena u političkom životu Srbije. Posle lokalnih izbora u septembru 2004. godine u opštinskim skupštinama bilo je prosečno 15-25 odsto žena, što je značajan pomak imajući u vidu da je posle prvih višepartijskih izbora 1992. taj procenat iznosio tek 1,7 odsto.

Predsednica Vlade, guvernerka, ministarke, odbornice, gradonačelnice? Da li je samo ispunjena forma bez suštine, koji su faktori koji utiču da žene imaju otklon od bavljenja politikom, zauzimanjem čelnih mesta a ne zameničkih? Deklarativno imenovanje žena na čelna mesta ne ujednačava nas po moći niti je put u jednakost. Emancipacija žena, bolji ekonomski uslovi svakako su nužnost za veču patricipaciju žena u politici, kulturi itd.

  1. Koji je put ka ženskoj solidarnosti? Šta sindikati rade, postoje li programi koji su posebno usmereni na jačanje organizovanja radnica i sindikalistkinja? Žene kroz međusobno pobezivanje na ovakvim skupovima, pružanjem konkretne pomoći i podrške, jedino tako mogu da znaju za postojanje jedna druge i to je jedini put ka solidarnosti. Imenovanje zajedničkih problema jeste korak ka tome da se ti problemi rešavaju.
  2. Kako postići skok sa proklamacije na akciju? Konkretnim akcijama, pružanjem podrške, sada veoma gorućim slučajevima npr seksualnog nasilja.
  3. Zakon o zabrani diskrimincaje, prema Reljanoviću, jeste jedan od boljih zakona u našoj zemlji. Šta predstavlja problem pri sprovođenju zakona? Zakonodavstvo jeste slika države. Na papiru žene i muškarci su jednaki, to nije tako u životu i svakodnevnici. Tako i zakoni, oni su na papiru dobri, dok sprovođenje istih kočeno je sa više strana, uglavnom pod pritiskom kapitala, moćnika itd.
  4.  Zakon o radu. Koje izmene Zakona smatrate da su najurgentije, šta je prvo što biste promenili u zakonskom okviru? Komentari na alternativni zakon o radu (M.Reljanović i drugi autori), zbog čega je izostao komentar sindikata ali i političkih stranaka?

 

 

Blic intervijui:

  1. Solidarnost u Srbiji?
  2. Kuda vodi privatizacija?
  3. Politika i sindikati?
  4. Mehanizmi kontrole rada sindikata. Kako sindikati kontrolišu sebe odozgo na gore, i obrnuto?

Nakon emisije učesnice su odgovarale na ova blic pitanja.

Link ka emisiji: https://www.youtube.com/watch?v=JpuDJIpOTf4

Comments are closed.