ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Solidarnost je ključna reč- Kraljevo

Kraljevo, 26.5.2021.

Solidarnost je ključna reč

 

 

 

 

 

podržano od 

 

 

 

 

 

 

 

Učesnici:

Rade Panić – Sindikat Lekara i farmaceuta Srbije – predsednik

Aleksansdar Titović – UGS Nezavisnost – Predsednik za Saobraćaj telekominikacije

Jugoslav Ristić – SSSS Kragujevac

Nemanja Stojanović – Sloga – Predsednik zdravsta i socijalne zaštite

Dušan Kokot – UNSPRV – predsednik

Novica Antić – Vojni sindikat Srbije – predsednik

 

 

  1. Sindikalni akcioni plan-postoji li platforma, ukoliko postoji, ukratko o njoj, ukoliko ne postoji, šta bi se dobilo time, koji akteri su ključni i koje su prepreke za ostvarivanje tog cilja, ukoliko je to jedna od mogućnosti da se poboljša položaj radnika? Potreba za zajedničkim istupanjem sindikata ističe se kao glavna tema na svakom sastanku koji smo do sada organizovali. Inicijative da se pokrenu saradnje odozdo, dakle sa lokala, do sada nisu urodile plodom. Isticanje u kakvom se stanju nalaze sindikati, loš položaj radnika, reprezentativnost i drugi unutrašnji sukobi između sindikata jesu glavne teme.
  2. Javni sektor i država kao poslodavac u kapitalizmu? Država je glavni poslodavac za prosvetu, zdravstvo, ptt i telekomunikacij, saobraćaj, vojsku, policiju, namensku industriju. Nezadovoljstvo uslovima rada, platama, ulaganjima i uopšte funkcionisanjem države i institucija države usmeravaju sindikate da se okrenu mogućoj političkoj borbi, odnosno da se putem političke participacije nametnu kao nosioci promena i odluka koje se tiču radništva. Sa jedne strane, neki sindikati jesu u politici, koalicioni partneri kao što je Sloga, dok neki drugi sindikati odbacuju mogućnost da se uključe u politiku. Različito shvatanje politike i moći, dovodi do toga da je politika tema koja je slaba tačka sindikatima. Strah od rasipanja i smanjenja članstva, heterogenost politička članova sindikata ovu temu ostavlja skrajnutom. O ideološkim pozicijama vrlo se malo govori. Istaknuto je da jedina nada za sindikate i radnike jeste autentična radnička partija koja bi svoje predstavnike imala u parlamentu. To bi bio jedini put da se državi kao poslodavcu koriguju odluke štetne po radnike.
  3. Saradnja među sindikatima i drugim organizacijama, udruženjima- na koji način sindikati pomažu i sarađuju sa drugim sindikatima/udruženjima, i obrnuto? Potreba za povezivanjem sa nevladinim sektorom, prekarnim radnicima organizovanim u nekim drugim vrstama udruženja, prekarijatom koji nije organizovan sindikati vide kao put ka omasovljenu sindikata i većoj moći.
  4. Centralizacija ili decentralizacija sindikata?
  5. Zakon o radu. Koje izmene Zakona smatrate da su najurgentije, šta je prvo što biste promenili u zakonskom okviru?Komentari na alternativni zakon o radu (M.Reljanović i drugi autori), zbog čega je izostao komentar sindikata?

Na poslednja dva pitanja nije bilo više vremena da se razgovara. Postignut je dogovor da na sledeći susret sindikati dođu sa nekim planom o delovanju, akciji ili sporazumom o saradnji.

 

 

Blic intervjui:

  1. Solidarnost u Srbiji?
  2. Kuda vodi privatizacija?
  3. Politika i sindikati?
  4. Mehanizmi kontrole rada sindikata. Kako sindikati kontrolišu sebe odozgo na gore, i obrnuto?

 

Na blic pitanja sindikalni predstavnici su odgovarali nakon emisije.

Link ka emisiji: https://www.youtube.com/watch?v=NJT3UdClO58

Comments are closed.