ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Mohora Doru

Objavljeno: 11/11/2023 Autor: Mohora Doru

RELATIVIZACIJA POLITIČKIH POLOVA

Pojmovi desnice i levice su nastali tokom Francuske revolucije iz 1789. godine, polazeći od toga da su na desnoj strani Francuske Narodne skupštine sedeli monarhisti, predstavnici aristokratije, dok su na...
Objavljeno: 28/09/2023 Autor: Mohora Doru

P.A.T.P.

U socijalističkom periodu radnici su zapošljavani na osnovu objavljenog oglasa ili na osnovu javnog konkursa (za rukovodeća radna mesta). Bilo je obavezno i podnošenje prijave organizaciji za zapošljavanje, a potom...
Objavljeno: 08/04/2023 Autor: Mohora Doru

NEKONSTRUKTIVNA KRITIKA

Piše: Mohora Doru Kritikom se može smatrati usmeni ili pisani nastup kojim se napada ponašanje ili pojava koje se smatraju štetnim. Kritika može biti usmerena prema nekoj osobi ili prema...
Objavljeno: 26/11/2022 Autor: Mohora Doru

SINDIKATI I TRANZICIJA

U preduzećima kapitalističke privrede su prisutne dve strane: radnici i poslodavci, kada obe strane nisu spojene u istoj osobi, dakle kada radnici nisu i vlasnici preduzeća. Sindikat se bavi zaštitom...
Objavljeno: 27/09/2022 Autor: Mohora Doru

SINDIKALNE FUNKCIJE

Generalno se može odrediti uloga radničkih sindikata kao pomoć zaposlenima, budućim i nezaposlenim radnicima u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju radničkih prava. Generalno određenje se međutim može rasčlaniti na više funkcija...
Objavljeno: 26/04/2022 Autor: Mohora Doru

OD PROTESTA DO PROMENA

Autor: Mohora Doru Više pokreta je nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast organizovalo proteste, čak i vrlo masovne, koji su na kraju svi odreda propali bez vidljivih rezultata. Ako...
Objavljeno: 05/01/2022 Autor: Mohora Doru

NEOBRAZLOŽENE PRESUDE KAO IZVOR PRAVNE NESIGURNOSTI

Građani se upoznaju sa pravnim poretkom, pored ostalih izvora prava, takođe i iz obrazloženja sudskih presuda koje dobijaju ili sa kojima su imali prilike da se susreću. Da bi se...
Objavljeno: 14/12/2021 Autor: Mohora Doru

DA LI STE ZA PREVARU

Referendumsko pitanje za usvajanje ustavnih amandmana na referendumu od 16.01.2022. godine glasi: „Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije“. Čovek bi se odmah mogao upitati: Kog...
Objavljeno: 14/04/2021 Autor: Mohora Doru

„VRŠAČKI VINOGRADI“ OD EKONOMSKE DEMOKRATIJE DO PRIVATNOG MONOPOLA

Piše: Mohora Dorel Privatizacijona saga u Srbiji je zavela u crno mnoga preduzeća, ostavila veliki broj radnika bez posla i omogućila malom broju “odabranih” da se preko noći obogate. U tom...
Objavljeno: 12/11/2020 Autor: Mohora Doru

NAROD I(LI) NARODNA SKUPŠTINA

Jedna od ideja koje cirkulišu u javnom prostoru a tiču se afirmacije demokratije kao sredstva za ostvarenje vladavine većine odnosno narodnog suvereniteta, jeste neposredna demokratija. Radi se o neposrednom, plebiscitarnom...
Objavljeno: 15/10/2020 Autor: Mohora Doru

OCENA DOKAZA I ČINJENIČNO STANJE

  Činjenično stanje je druga, ključna premisa pravnog silogizma. Bez utvrđivanja činjeničnog stanja nema zaključka o tome da li se lice našlo u situaciji na koju se primenjuje neka odredba...
Objavljeno: 07/07/2020 Autor: Mohora Doru

KAST(R)IRANA PRAVDA

Mohora Doru – Ustav Republike Srbije propisuje podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Odnosi ove tri grane vlasti se zasnivaju na ravnoteži i međusobnoj kontroli (član 4 Ustava). Prema...