ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Solidarnost je ključna reč- Zrenjanin

Zrenjanin, 18-19.6.2021.

Izveštaj sa tribine i radnog sastanka održanog u hotelu Vojvodina

Solidarnost je ključna reč

 

    

 

 

 

Tribina pod nazivom Čiji je Zakon o radu? Održana je 18.6. sa početkom u 19 h u konferencijskoj sali hotela Vojvodina u Zrenjaninu. Na tribini su govorili autori alternativnog Zakona o radu Mario Reljanović i Željka Jorgić Đokić kao i predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije dr Rade Panić. Centralna tema tribine jeste predstavljanje dokumenta koji je izrađen u prethodih godinu dana od strane radne grupe koju takođe podržava Olof Palme International Center, dokument koji predtavlja alternativni zakon o radu. Najavljeno donošenje novog Zakona o radu u narednoj godini, uz Zakon o agencijskom zapošljvanju koji je usvojen pre skoro dve godine, položaj radnika spušta sve niže. Svaki zakon ili izmena zakona, nacrt zakona koji je do sad objavljen išao je na štetu radniku a ne poslodavcu. Zakon o parničnom postupku je takođe sporan, to jest, nacrt izmena zakona koji je predložen, on bi uskraćivao mogućnost osiromašenim radnicima da uđu u spor sa poslodavcem iako poslodavac grubo krši niz zakona ili ih izigrava.  Koja je uloga sindikata? Najpre se očekuje da sindikati daju komentar na ovaj alternativni predlog, zatim da se vidi na koji način sindikati mogu da utiču da se nakaradni i antiradnički zakoni ne donose. Formiranje socijalno-ekonomskih saveta pokazalo se kao neuspešni način borbe, što zbog samih položaja sindikata, što zbog toga što i ono što se usvoji najčešće biva izigrano od poslodavaca- privatnika ili države. Nada da će radnici pronaći način da se samoorganizuju, posebno prekarijat koji nema mogućnost sindikalnog organizovanja u užem smislu, već se organizuje preko udruženja, kao što je na primer Udruženje freelancera i  druga udruženja koja funkcionišu na isti način, čini se kao daleka ideja zbog opstrukcija spolja i iznutra. Tribina je protekla uz diskusiju sa publikom koja je imala niz pitanja, kao i konkretnih primera organizovanja sindikata u malim kolektivima, udruživanjem pojedinaca na lokalu, što je bilo posebno zanimljivo i nametnuto kao tema za sledeći sastanak/ tribinu.

 

 

Radni sastanak sindikalnih predstavnika održan je 19.6.2021. Prisustvovali su predstavnici Sindikata vojske Srbije, SLFS, NSPRV, SSSS, Konfederacije i drugi. Na radnom sastanku je postignut cilj koji smo postavili u Kraljevu mesec dana ranije, a to je sporazum ili akcioni plan između sindikata.

Sastanak sindikata u okviru projekta Solidarnost je ključna reč, podržan od Olof Palme Center, u organizaciji ZSFa, koji je usledio nakon sinoćne tribine Čiji je zakon o radu? bio je prilika da se predstavi SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM DELOVANJU SINDIKATA LEKARA I FARMACEUTA, VOJSKE I PROSVETE.

 

Potpisnici su Rade Panić predsednik Sindikata lekara i farmaceuta, Novica Antić predsednik Vojnog sindikata Srbije i Dušan Kokot predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine.

Kako navode: “Potpisani sporazum je platforma za osvežavanje sindikalne scene Srbije i prilika da se sindikati okupe sa ciljem stvaranja predstavničkog tela koje će imati snage i znanja da se izbori za bolji položaj obespravljenih radnika.

Pozivamo sindikate ali i udruženja građana kojima je u ciljevima i načelima istinska borba za sveopšti boljitak i vraćanje dostojanstva radniku ali i građanima, da nam se priključe jer je u vremenu u kome živimo to preka potreba.”

Ujedno, predlog izmena Zakona o parničnom postupku i najavljeni protest advokata povod je da se solidarnost pokaže odzivom sindikata, radnika i drugih kojih se ovaj zakon, ali i sve druge izmene zakona tiču.

 

 

Potpisivanje sporazuma i pravljenje dogovora ima smisla samo ukoliko postoje mehanizmi unutar sndikata kako da se od centrale ka bazi i obrnuto sprovode odluke i kontroliše rad poverenika na lokalu.  Do sada je svaka dobra volja iskazana u obliku sporazuma ili dogovora ostala proklamativna jer se pokazalo da kanali komunikacije unutar sindikata, kao ni mehanizmi kontrole rada i uslaglašenost rada, nisu na visokom nivou. Na početku sastanka uradili smo pregled protesta, štajkova i pobuna, primera kršenja zakona i  konkretne borbe, na primerima Fijat plastika, PTT i protesta prosvete koji su pokazali da sindikati moraju da rade na usaglašenosti unutar njih samih, boljoj organizaciji, komunikaciji pa tek onda saradnji sa drugim sindikatima i udruženjima.

O budućim akcijama obaveštavaćemo putem naše Facebook stranice i na www.zsf.rs.

Comments are closed.