ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Socijalno- ekonomskom savetu Grada Subotice- Udruženje Solidarnost Subotica

Broj: 20/2021

Datum: 23.08.2021.

 

 

 

Socijalno-ekonomskom savetu Grada Subotica

Poštovani -a,

 

Institut prevremene starosne penzije uveden je u penzijsko i invalidsko osiguranje izmenama propisa usvojenim 2014. godine, kao sastavni deo procesa fiskalne konsolidacije, u cilju obezbeđenja dugoročne finansijske održivosti sistema penzijskog osiguranja. Naime, rashodi za penzije su bili među najvišima u Evropi u pogledu njihovog učešća u BDP-u, a u budžetu se obezbeđivalo skoro 40% potrebnih sredstava za redovnu isplatu penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Uvođenje prevremene starosne penzije je mera doneta u cilju smanjenja pritiska na penzionisanje pre navršenja opšte starosne granice i posledično, produženja radnog veka. Primera radi, u 2014. godini, skoro polovina novih starosnih penzionera muškaraca penzionisala se pre nego što je navršila 65 godina života.

Našem udruženju obratilo se više građana koji su ovim zakonom oštećeni tokom dužeg perioda i koji su inače sa malim penzijama. Svi oni su odradili pun radni staž od 40 godina i uplaćen doprinos PIO fondu. U velikom broju slučajeva ovi građani su otišli u prevremenu penziju jer su bili izbačeni na ulicu sa 50 – 60 godina starosti kao posledica pljačkaških privatizacija i nisu mogli naći drugi posao ili su bili bolesni a nisu proglašeni za invalide, itd.

Prema našim istraživanjima radi se o 5 do 7 % populacije penzionera, kako u Subotici tako i u AP Vojvodini i državi Srbiji. Prema podacima PIO fonda Vojvodine, u Subotici ima 1.567 građana, u Vojvodini njih 18.213, dok se za Srbiju procenjuje da su 85.000 građana sa penzijama umanjenim zbog “penala”.  Po zakonu godine starosti za odlazak u redovnu penziju povećane su za 5 godina , dok je očekivani životni vek u periodu 2000 – 2019 kod muškaraca povećan za 1,6 godina (sa 71,6 na 73,2), a kod žena za 1,3 godine (sa 76,8 na 78,1), prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije.

Danas, nakon 7 godina od donošenja predmetnog zakona, Republika Srbija je toliko ekonomski ojačala da rešavanje problema ovih građana ne bi nanelo štetu društvu ni PIO fondu, a ovim porodicama sa malim penzijama puno bi pomoglo.

Zahtev UGS “Solidarnost” je da se ukinu “penali” za period od 2014. do 2020. godine i se ovim penzionerima izdaju nova rešenja o penzionisanju i prekine umanjenje penzija zbog “penala”.

Molimo Naslov da prihvati naš predlog i da sve do SES-a Republike Srbije da se za penzionere Srbije ukine umanjenje penzija zbog “penala”.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                    UGS “Solidarnost”

                                                                                                         predsednik:

                                                                                                    _________________

                                                                                                    (Olajoš Nađ Mikloš)

Comments are closed.