ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Pile u kučine- povodom odgovora vlasnika “Jugoremedije” stanovnicima Šećeranske

Pile u kučine- povodom odgovora vlasnika “Jugoremedije” stanovnicima Šećeranske

 

Nakon što je ekipa N1 posetila stanovnike Šećeranske ulice, vlasnik “Jugoremedije” je konačno dao odgovor na pitanja koja su stanovnici skoro godinu dana ranije postavili u molbi. Molba je sadržala pitanja koja se tiču sigurnosti i izvesnosti života stanovnika ove ulice, pretežno penzionera i radništva. 

 U odgovoru N1 na pitanja, vlasnik “Jugoremedije” navodi da je učinio više za stanovnike nego bilo koji drugi vlasnik do sad, te da je pokrenuo proces preparcelacije dela parcele na kojoj se nalaze objekti za stanovanje. Takođe, tvrdnja da su srušeni samo objekti “zarasli u korov” nije tačna- objekti su korišćeni kao letnje kuhinje, ostave i drugo. Ostavljamo da vidimo sa kojim ciljem se vlasnik “Jugoremedije” potrudio da pokrene proces koji je trebalo da urade državni organi, pre svega Republički geodetski zavod. 

 

Problem stanovnika ove ulice tiče se još najmanje nekoliko stotina ljudi u gradu koji žive u objektima izgrađenim na nekadašnjem državnom zemljištvu za vreme socijalizma. Prelaskom u privatnu svojinu, ostale su nerešeni problemi koji uvek i uvek idu na štetu radničke klase a ne novoprofiterske i državnopartijsko profiterske klase.

Zakon o planiranju i izgradnji podrazumeva načelo jedinstva nepokretnosti. To znači da objekti, zemljište i infrastruktura čine jedinstvo u svojinskom smislu. Ukoliko je situacija takva da vlasnik objekta je jedno lice (stanovnik Šećeranske na primer), vlasnik zemljišta drugo lice (“Jugoremedija”) ni jedni ni drugi ne mogu u potpunosti da ostvare svoja prava. Obično se u svim slučajevima, gde je odnos moći takav da privatnici imaju znanje i veštine kako da manevrišu zakonima, novac da sebe zaštite i izvuku korist, dok su stanovnici zapleteni u zakonodavni okvir i pravosudni sistem kao pile u kučine, sva nedaća ovog nerešenog stanja u pogledu svojinskih odnosa svali na neprofitersku klasu koja za cilj ima da obezbedi sebi izvesnost i sigurnost u pogledu ostvarivanja prava na dom. 

 

Tako različiti zakoni predviđaju različito- Zakon o izgradnji predviđa jedinstvo nepokretnosti, dok Zakon o o državnom premeru i katastru kaže da se može upisati svojna samo na stanu, objektu, delu objekta ili zemljištu, Zakon o prometu nepokretnosti govori o tome da prenosom prava svojine na zgradi, istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade. Zakonom o stanovanju se propisuje da se sticanjem prava svojine na posebnom delu zgrade stiče i pravo svojine nad zajedničkim delovima zgrade i pravo susvojine na zemljištu na kome je zgrada izgrađena, odnosno zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade. 

 

Problem nastaje upravo tu gde stanovnici koji su vlasnici stanova, ali ne i zgrada i zemljišta, da bi imali gas moraju da za to traže dozvolu “Jugoremedije”, u ovom slučaju- te se postavlja pitanje koliko se prostora za opstrukciju života ostavlja u ovakvim situacijama. Drugo, prilikom održavanja zgrada, ukoliko je vlasnik “Jugoremedija”, kako će stanovnici moći da održavaju objekat, ukoliko on prokišnjava? Prilikom prodaje, stanovnici Šećeranske i svih u istoj situaciji, mogu se naći u problemu jer kupac ne bi želeo da mora za ostvarivanje osnovnih prava da dobija dozvolu ovog ili drugih privatnika. Proces objedinjavanja jedinstva nepokretnosti svakako da je trebao biti pokrenut, bez obzira ko ga pokreće, vlasnik zemljišta i zgrade ili vlasnik stana. Ova situacija, iako zvuči optimistično za stanovnike Šećeranske i kooperativno od stane novog vlasnika, nikako nije ni blizu rešenom problemu.

 

Da li će prepacelacija omogućiti vlasniku “Jugoremedije” da nekadašnju fabriku napravljenu od viškova stvorenih u procesu proizvodnje radničke klase, u privatizaciji otetu u korist profiterske klase, dalje proda ili uradi prenamenu parcela te tako uveća profit? Da li se planira izgradnja nekih firmi na drugim parcelama, ukoliko da, da li će biti bezbedne za životnu sredinu, pre svega da li će ugrožavati stanovnike ovog naselja? Koliko će i pod kakvim ugovorima raditi radnika i radnica, sa kakvim platama i u kakvim uslovima u fabrici “Jugoremedija” i firmama koje bi mogle da se izgrade na ovim parcelama “Jugoremedije”?

 

Ažurnost državnih organa kada su interesi vlasnika u pitanju ne treba da komentarišemo, dovoljno je reći to da ovi stanovnici godinama ne mogu da dobiju trotoar, rasvetu, izmeštanje kontejnera i drugo što je neophodno da im kvalitet života bude isti kao u drugim delovima MZ Dositej Obradović. 

 

Neretko se susrećemo sa konstatacijama “Trebali su to pre 10 godina.”, “Što nisu videli kad je to bilo po drugim pravilima da urade”, “Sad su prošli svi rokovi”. Sve ove rečenice upućuju na to da građani moraju da prate svaku promenu zakonodavnog okvira, da umeju da tumače zakone, da se na nedeljnom nivou interesuju po pitanju svih prava kako ne bi zapali u probleme. Pre prebacivanja loptice odgovornosti na nekog vlasnika jedvauslovnog stana u zabačenom kraju grada, treba da se postavi pitanje kako je moguće da je zakonodavni sistem toliko komplikovan da ukoliko nemaš novca i stručnog znanja iz oblasti prava, možeš da se zatekneš na ulici bez doma, bez prava na socijalnu pomoć, lečenje, porodiljsko i sve drugo?

Comments are closed.