ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Podrška aktivnostima Građanskog preokreta

Već decenijama u Zrenjaninu vlada komunalna anarhija. Voda  iz gradskog vododovda zabranjena je za piće i pripremanje hrane još 2004. a taj ozbiljan zdravstveni problem i dalje nije rešen. Ni Grad Zrenjanin, ni AP Vojvodina, ni Republika Srbija nisu ni spremni ni sposobni da nam pomognu. Voda nije jedini problem. Javne institucije su uništene partijskom upravom i nisu u stanju da obavljaju poslove zbog kojih su osnovane. Ulice i trotoari su razrovani, grad je prepun smeća i divljih deponija. Smrad iz kafilerije zagorčava život stanovnicima.

Korupcija buja na sve strane. Gradska vlast nije pokušala čak ni da sagleda teškoće sa kojima se suočvamo, a kamoli da predloži strategiju za rešavanje brojnih komunlanih i drugih problema.

Jedino građani, mogu pokrenututi stvari sa mrtve tačke. Građanski preokret poslednjih godina  pokušava da probudi uspavane stanovnike Zrenjanina i da ih podstakne da se više angažuju. Pozivamo građanke i građane da im se u tim aktivnostima pridruže.

Zrenjaninski socijalni forum

Zrenjanin,

18.8.2020.

Comments are closed.