ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Položaj radnica u privatnim preduzećima u Zrenjaninu

Tribina Zrenjaninskog socijalnog foruma
Zrenjanin, 30. aprila u 19 sati, sala u ulici Sloboda Bursaća 20 (ulaz kod restorana Stara Zanatlija)

Položaj radnica u privatnim preduzećima u Zrenjaninu
Učestvuju: Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju. Milica Lupšor i Vesna Đorđević aktivistkinje Udruženja za radna prava žena ”Roza”, i Miroslav Samardžić, aktivista ZSF

U procesima liberlane tranzicije uništena je naked moćna zrenjaninska privreda, umesto velikog industrijskog centra naš grad je pretvoren u oazu jeftine radne snage. Dok je nekad industrija činila njaznačajniji deo privrede, danas su to preduzeća manufakturnog tipa u koijma postoji visok stepen eksploatacije i obespravljenosti zaposlenih. U naročto teškom položaju su žene.

Praksa prekarnog rada i prekarnog zapošljavanja sve je raširenija u Srbiji. Prekarni rad se najčešće određuje kao atipični, nestandardni oblika rada (rad na određeno, privremeni, povremeni rad, rad na nepuno radno vreme, različiti oblici prikrivenog i ilegalnog rada, rad na crno, samozaposlenost), kojeg karakteriše ograničen pristup socijalnom osiguranju, uskraćivanja zakonom zaštićenih prava iz rada, niske zarade, nemogućnost sindikalnog organizovanja, nesigurnost zadržavanja posla, rizik po zdravlje.

Upravo prekarni rad osujećuje zadovoljenje onih funkcija koje rad daje čoveku: ekonomsku sigurnost, socijalnu interakciju, strukturirano vreme, ostvarivanje identiteta i samopoštovanja kroz radnu ulogu i samoostvarenje pojedinca. Deprivacija navedenih funkcija rada ima pogubne socijalne i psihološke posledice.

Comments are closed.