ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Tribina o Zrenjaninskim javnim preduzećima

Tribina Zrenjaninskog socijalnog foruma o temi Cena i kvalitet komunalnih usluga u Zrenjaninu biće održana u ponedeljak, 11 juna 2018 u sali Udruženja preduzetnika, ul Slobodana Bursaća br. 20 (ulaz kor restorana Stara Zanatlija). Početak je u 19 sati. Govoriće Đuro Đukić, Slobodan Pašić i Zoran Dedić, novinari.

Javna preduzeća u Srbiji već decenijama su pod netransparentnom upravom političkih stranaka koje ih koriste da bi obezbedile partijske rente za svoje aktiviste. Javna preduzeća su deo partijskog plena, ona služe kao rezervoar privilegija za pripadnike političkih partija. Građani ne učestvuju u upravljanju, pasivni su i ne pokušavaju da svojim aktivizmom utiču na popraljanje kavalteta komunalnih usluga i smanjivanje cena. U Zrenjaninu najaktuelniji su problemi u sabdevanju pijaćom vodom i sa daljinskim grejanjem.

Restauiracija kapitalizma u Srbiji biće dovršena privatizacijom oko sedam stotina javnih preduzeća: EPS-a, Telekoma, te brojnih komunalnih preduzeća. Iskustvo je pokazalo da su privatni investitori uglavnom zainteresovani za kupovinu preduzeća koja dobro posluju i imaju monopolski položaj na tržištu, što je slučaj sa većinom javnih preduzeća.

Da li je privatizacija jedini način da se javna preduzeća učine efikasnijim? Tranzicija koja je u Srbiji sprovedena po neoliberalnom modelu pokazala je da privatizacija ne reševa probleme nerazvijenosti, nezaposlenost i životni standard stanovništva su pogoršani. Da li građani svojim aktivizmom mogu doprineti da se pronađe koncept organizacije javnih preduzeća koji će obezbediti kvalitetne, svima dostupne komunalne usluge.

Comments are closed.