ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Autori

Objavljeno: 20/05/2014 Autor: zsf

Zrenjanin u tranziciji: grad “suvišnih ljudi”

  Nekada industrijsko središte Banata i bivše Jugoslavije, Zrenjanin je kao i mnogi drugi gradovi u tranziciji preživio ekonomsku i demografsku katastrofu. No u Srbiji je Zrenjanin istodobno i simbol...
Objavljeno: 08/01/2013 Autor: Todor Kuljic

Dobra smrt – o evoluciji društveno prihvatljivog načina umiranja

Abstrakt: Prikazana je evolucija društvenoprihvatljivog umiranja u Evropi u novom veku, razlika izmedu tradicionalne, moderne i postmoderne smrti i politicka upo- trebljivost dobre smrti. Skrenuta je pažnja na deheroizaciju smrti,...