ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Trgovina zapošljavanjem

Tržište rada bez uticaja politike i reafirmisanje kolektivnog oblika svojine i upravljanja, praćeno nezavisnim pravosuđem, uređenim odnosom struke i politike osnovni su preduslovi da prestane široko rasprostranjena trgovina zapošljavanjem, smatra pravnik Mohora Doru, nekadašnji sudija Suda udruženog rada. U razgovoru sa zrenjaninskim aktivistima i radnicima on je predstavio rezultatesvog istraživanja o tržištu rada.

– Svet rada vezan je nevidljivim lancima za svet političkog voluntarizma u neoliberalnom ambijentu, koji obezbeđuje nesmatanu eksploataciju radnika. Trgovina zapošljavanjem i radnim odnosima je dominanatan oblik trgovine uticajem radi opstanka na vlasti, kroz koji se pridobijaju glasači. Zbog toga najstručniji ne dolaze do izražaja a često i odlaze. Zbog toga je svaka vladajuća partija najmoćniji poslodavac. Dokle god imamo krute zakone trgovina zapošljavanjem teško se dokazuje – naveo je Mohora Doru u Zrenjaninu.


Mohora Doru ukazuje da smo svedoci deregulacije tržišta rada, naročito kroz fleksibilne oblike radnog angažovanja, posredno zapošljavanje, iznamljivanje radnika i sezonske poslove, kojima se krše pravo na rad i radna prava. Pored toga, on kaže da je uloga direktora državnih firmi partijska jer se preko njih zapošljava stranački kadar. Sem toga na snazi su i drugi oblici preuzimanja uloge države od strane vladajuće stranke a to su socijalna pomoć, subvencije, podsticaji, infrastrukturni radovi, politika cena i zaštita prekršilaca zakona ako su pripadnici vladajuće stranke.


Tribina: “Trgovina uticajem u oblasti zapošljavanja i radnih odnosa” je dosta škatljiva tema. U prilog tome govori činjenica da nismo uspeli da nađemo adekvatan prostor za održavanje ovog događaja jer niko iz vlasti ne voli javno da se priča na temu partijskog zapošljavanja. Zato smo morali da se odlučimo za poluilegalno održavanje tribine u prostorijama Zrenjaninskog socijalnog foruma, da bi javnosti skrenuli pažnju na sve oblike kršenja zakona iz dela Zloupotrebe službenog položaja kao i Trgovine uticajem u oblasti zapošljavanja i radnih odnosa – rekao je pre početka tribine Branislav Markuš, aktivista ZSF

M.P.

Comments are closed.