ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Borbe građana protiv postavljanja splava i posledice koncentracije vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem

Cilj tribine je bio da se osmisli koncept prostornog uređenja koji odgovara potrebama građana i da se izvrši pritisak na lokalnu vlast kako bi se takvi zahtevi uzeli u obzir prilikom donošenja urbansitičkih planova.

Comments are closed.