ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Postoji li strategija za opstanka sela?

Zrenjaninski socijalni forum organizuje u četvrtak, 26. jula sastanak sa stanovnicima Belog Blata.

Ovo selo, poznato po svojoj etničkoj šarolikosti nalazi se u sastavu Grada Zrenjanina.

Poslednjih decenija u Srbiji došlo je do rapidne koncentracije vlansištva nad poljoprivrednim zemljištem, nastale su prave latifundije u Vojvodini, više krupnih vlasnika raspolaže desetinama hiljada hektar obradive zemlje.

Uvođenje kapitalizma u poljoprivredu onemogućilo je ekonomsku održivost malog poseda, što je u banatskim selim dovelo da drastičnog porasta siromaštva.

Sela se prazne, imovina meštana gubi na vrednosti, a država nema nikakavu strategiju za opstanka sela.

Tema razgovora sa meštanima Belog Blata je kakve su posledince ovakvih prilika u njihovoj sredini, kakav je materijalni položaj stanovništva, kakav je nivo socijalnih servisa u njihovoj sredini (zdravstvena zaštita, obrazovanje i sl).

ZSF će nastaviti sa organizovanjem ovakvih sastanka i u drugim srednjebanatskim selima.
Sastanak u Belom Blatu biće održan u Mesnoj zajednici, početak je u 20 sati.

Comments are closed.