ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Mohora Doru

Objavljeno: 21/02/2024 Autor: Mohora Doru

PREDIZBORNA KRAĐA GLASOVA

PREDIZBORNA KRAĐA GLASOVA Predizborna krađa glasova se odvija između dva izborna kruga, aktivnostima koje preduzima vladajuća stranka radi opstanka na vlasti. Razlikuje se od krađe glasova koja se odvija kupovinom...
Objavljeno: 11/12/2023 Autor: Mohora Doru

ANALITIČARI I KLIMATSKE PROMENE

U toku su tektonske promene u današnjem svetu koje se mogu loše završiti po čovečanstvo i Planetu. Neophodno je da se ljudima koji nemaju dovoljno znanja i iskustva skrene pažnja...
Objavljeno: 11/11/2023 Autor: Mohora Doru

RELATIVIZACIJA POLITIČKIH POLOVA

Pojmovi desnice i levice su nastali tokom Francuske revolucije iz 1789. godine, polazeći od toga da su na desnoj strani Francuske Narodne skupštine sedeli monarhisti, predstavnici aristokratije, dok su na...
Objavljeno: 28/09/2023 Autor: Mohora Doru

P.A.T.P.

U socijalističkom periodu radnici su zapošljavani na osnovu objavljenog oglasa ili na osnovu javnog konkursa (za rukovodeća radna mesta). Bilo je obavezno i podnošenje prijave organizaciji za zapošljavanje, a potom...
Objavljeno: 08/04/2023 Autor: Mohora Doru

NEKONSTRUKTIVNA KRITIKA

Piše: Mohora Doru Kritikom se može smatrati usmeni ili pisani nastup kojim se napada ponašanje ili pojava koje se smatraju štetnim. Kritika može biti usmerena prema nekoj osobi ili prema...
Objavljeno: 26/11/2022 Autor: Mohora Doru

SINDIKATI I TRANZICIJA

U preduzećima kapitalističke privrede su prisutne dve strane: radnici i poslodavci, kada obe strane nisu spojene u istoj osobi, dakle kada radnici nisu i vlasnici preduzeća. Sindikat se bavi zaštitom...
Objavljeno: 27/09/2022 Autor: Mohora Doru

SINDIKALNE FUNKCIJE

Generalno se može odrediti uloga radničkih sindikata kao pomoć zaposlenima, budućim i nezaposlenim radnicima u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju radničkih prava. Generalno određenje se međutim može rasčlaniti na više funkcija...
Objavljeno: 26/04/2022 Autor: Mohora Doru

OD PROTESTA DO PROMENA

Autor: Mohora Doru Više pokreta je nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast organizovalo proteste, čak i vrlo masovne, koji su na kraju svi odreda propali bez vidljivih rezultata. Ako...
Objavljeno: 05/01/2022 Autor: Mohora Doru

NEOBRAZLOŽENE PRESUDE KAO IZVOR PRAVNE NESIGURNOSTI

Građani se upoznaju sa pravnim poretkom, pored ostalih izvora prava, takođe i iz obrazloženja sudskih presuda koje dobijaju ili sa kojima su imali prilike da se susreću. Da bi se...
Objavljeno: 14/12/2021 Autor: Mohora Doru

DA LI STE ZA PREVARU

Referendumsko pitanje za usvajanje ustavnih amandmana na referendumu od 16.01.2022. godine glasi: „Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije“. Čovek bi se odmah mogao upitati: Kog...
Objavljeno: 14/04/2021 Autor: Mohora Doru

„VRŠAČKI VINOGRADI“ OD EKONOMSKE DEMOKRATIJE DO PRIVATNOG MONOPOLA

Piše: Mohora Dorel Privatizacijona saga u Srbiji je zavela u crno mnoga preduzeća, ostavila veliki broj radnika bez posla i omogućila malom broju “odabranih” da se preko noći obogate. U tom...
Objavljeno: 12/11/2020 Autor: Mohora Doru

NAROD I(LI) NARODNA SKUPŠTINA

Jedna od ideja koje cirkulišu u javnom prostoru a tiču se afirmacije demokratije kao sredstva za ostvarenje vladavine većine odnosno narodnog suvereniteta, jeste neposredna demokratija. Radi se o neposrednom, plebiscitarnom...
Objavljeno: 15/10/2020 Autor: Mohora Doru

OCENA DOKAZA I ČINJENIČNO STANJE

  Činjenično stanje je druga, ključna premisa pravnog silogizma. Bez utvrđivanja činjeničnog stanja nema zaključka o tome da li se lice našlo u situaciji na koju se primenjuje neka odredba...
Objavljeno: 07/07/2020 Autor: Mohora Doru

KAST(R)IRANA PRAVDA

Mohora Doru – Ustav Republike Srbije propisuje podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Odnosi ove tri grane vlasti se zasnivaju na ravnoteži i međusobnoj kontroli (član 4 Ustava). Prema...