ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Sramotno postupanje sa radnicima iz Vijetnama- UGS Nezavisnost

UGS Nezavisnost: Sramotno postupanje sa radnicima iz Vijetnama
Dešavanja sa radnicima iz Vijetnama angažovanim na izgradnji objekta kompanije Ling Long u Zrenjaninu graniče se sa nepojmljivim. Nehumani uslovi života i rada, oduzimanje ličnih dokumenata i gotovo ropski status jesu, svakako, razlog za osudu posredničkih agencija i kompanija koje teže da iscede profit po svaku cenu.
Na ovom ispitu ljudskosti pada i Srbija u liku svojih državnih organa – od inspekcijskih službi, policije sve do vrhova izvršne vlasti. Ne radi se pri tome o izolovanom slučaju – dugu praksu servilnog odnosa prema investitorima, kojima se, po pravilu, dele i obilne subvencije, dobro ilustruje svojevremena poruka sa vrha da im galamom oko Jure ne rasterujemo strane investitore.
Šta će sada preduzeti, sem zataškavanja i kozmetičkih popravki?
UGS Nezavisnost radi dve stvari. Prvo, upućujemo, a slaćemo i dalje, solidarnu pomoć i podršku da sutra neko od nas ne podeli sudbinu Vijetnamaca u Zrenjaninu.
Iz istog razloga zvonimo na uzbunu i obraćamo se na sve dostupne adrese. Pored ostalog, proverićemo šta je ostalo od socijalnog dijaloga i Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
UGS Nezavisnost
19. novembra 2021.
Naslovna fotografija: Jugpress

Comments are closed.