ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Saopštenje povodom teške povrede na radu u fabrici Ling Long

Juče su u toku dana mediji objavili informaciju da je M.B. 1989. godište teško povređen u krugu fabrike Ling Long na radnom mestu. Radnik je prevezen u urgentni centar i nalazi se na intenzivnoj nezi. O tome kako je došlo do povrede na radu u krugu fabrike čeka se na saopštenje nadležnih. Dosadašnje ponašanje policije, tužilaštva, inspekcija, kada su u pitanju zaštita radnika i radnica, očekivano je neadekvatna.

 

Ovo nije prva povreda u krugu fabrike Linglong, ni radnika iz Srbije, niti radnika iz Kine, Indije, Vijetnama i drugih zemalja odakle se uvozi jeftina radna snaga za potrebe ovog državnog projekta.  Ovo je podsetnik da je tokom boravka radnika iz Vijetnama bilo nužno i jedino ispravno nastupati sa pozicije radničkog internacionalizma – pružiti ruku Vijetnamcu da bismo pomogli sami sebi.   Bez radničkog organizovanja domaćih i stranih radnika neće biti mogućnosti da se životi svih ne pretvaraju u pakao i ivicu ekonomske i fizičke egzistencije, kako na radu tako i van radnog mesta. Veliki je zadatak pred radnicima i radnicama da se organizuju i odupru tome da budu izrabljivani do smrti od strane krupnih i sitnih kapitalista, u okviru velikih državnih i međudržavnih projekata, podizvođača koji uzimaju veliki novac izrabljujući i domaće i strano radništvo, u isto vreme nastupajući kao zaštitnici nacionalne ekonomije, nacionalnih interesa i tradicionalnih vrednosti. Sindikati moraju odgovoriti integracijom i organizacijom radnika i radnica iz stranih zemalja sa domaćim radnicištvom i pobijanjem bilo kakvog šovinizma, rasizma i nacionalizma među radničkom klasom. Mogućnosti organizovanja sinidkata u Ling Longu jednako je teško kao i organizovanje borbenog sindikata u bilo kojoj privatnoj kompaniji. Privatnik, ali i država kao etatista-kapitalista, teži da izrabi i poslednju kap iz radnica i radnika zarad profita, što se lako čita i iz anti-radničkog Zakona o radu skrojenog po meri eksploatatora. Sigurnost na radu i u drugim sferama života radnice i radnici mogu tražiti isključivo organizovanjem na osnovu sopstvenih interesa protiv izrabljivača. Ta borba se vodi štrajkovima i dovođenjem u pitanje sistem odnosa između poslodavca koji zarađuje na radniku, u kojem radnik prodaje svoj rad, znanje i telo tek da bi preživeo – a kako ovaj i brojni incidenti svedoče, ni preživljavanje nije zagarantovano. Bilo kakvi ustupci neće dovesti do drugačijeg ishoda nego da i u narednim godinama položaj radničke klase (lokalno i internacionalno) biva sve bedniji. Ne postoji strana kompanija niti domaći tajkun koji će više brinuti o radnicima i radnicama nego o profitu.

Da bi se sprečilo da radnice i radnici ginu, mora se jasno reći: Ne najamnom radu! Ne kapitalizmu! Ne otuđenju! i reći za šta jesmo: Za socijalizam!

Pozivamo radnice i radnike, sindikate i druge organizacije da solidarno pruže pomoć nastradalom radniku i da na svakom koraku deluju ka ukidanju nehumanog sistema u kom je M.B. još jedan u nizu radnika koji gine za interes kapitalista- od ratišta do gradilišta.

 

U Zrenjaninu, 11.6.2023.

Društveni centar Oktobar

Zrenjaninski socijalni forum

Comments are closed.