ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

RAD – novine o radnim pravima

RAD – su novine o radnim pravima i suradnji nastale oko ideje stvaranja fronte sindikata i civilnog sektora u borbi protiv svih oblika mjera štednje: smanjenja radničkih prava, dokidanja usluga institucija socijalne države i rasprodaje javnih dobara.

Ove novine će u svom kvartalnom tempu izlaženja biti prilog drugačijem jeziku o radu, ali i širim društveno – političkim procesima koji su doveli do degradiranja radničkih prava i slabljenja sindikalnog pokreta. Sama ideja o ovakvom tipu medija nastaje direktno iz iskustva rada sa sindikatima na terenu, kao i povezivanja sindikata i civilnih udruga.

Novine su izdanje udruge BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), no kako je koncept baziran na suradnji tako se čak i unutar uredništva nalaze članice nekih drugih udruga s kojima intenzivno surađujemo.

Temat prvog broja govori o suradnji sindikata i udruga civilnog društva u kampanji za prikupljanje potpisa protiv koncesije autocesta “Ne damo naše autoceste!”. Dio tekstova je posvećen pričama i aktualnostima vezanim prvenstveno uz procese deindustrijalizacije i konkretnih akcija od Karlovca preko Siska do Kutine, dok se dvije rubrike bave temama kulturne povijesti rada i pojmovima vezanim uz rad.

Zamišljena dinamika RAD – a omogućuje praćenje aktualnih i kalendarski uvjetovanih tema, istodobno ostavljajući vremena za terenska istraživanja. Svaki od slijedećih brojeva rada bit će usko povezan sa terenskim radom sindikata i udruga i tako koncipirati svoju središnju temu koja je uvijek vezana za progresivne sindikalne suranje i napore.

Drugi, svibanjski broj zasigurno će pokriti teme vezane uz Praznik rada, ali i one vezane uz uvjete rada u privatnom sektoru, povezivanju sindikata javnog i privatnog sektora i oćenito teme koje će se razvijati u ovom polju u narednom kvartalu. Jesenski i posljednji ovogodišnji broj stavit će naglasak na turizam i sezonski rad.

Novine su besplatne, a distribuiraju se po već uspostavljenim mrežama sindikalnih povjerenika, udruga civinog društva kao i u gradskim knjižnicama. Isto tako, kako su ovo novine usmjerene ka što više umrežavanja, donosimo teme i iz zemalja regije, poglavito Srbije i Bosne i Hercegovine pa se za sada novine mogu naći u Beogradi i Banja Luci.

Na web stranici radnickaprava.org bit će uskoro objavljen prvi broj u elektroničkom obliku.

Comments are closed.