ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Sistem javne rasvete u Zrenjaninu

Javna rasveta je jedna od komunalnih usluga za čiji su kvalitet građani veoma zaintresovani. Za kvalitet te usluge jednako su zaintresovani i stanovnici centra grada kao i stanovnici periferije a i stanovnici naseljenih mesta na teritoriji grada.

Zrenjanin, nekada Veliki Bečkerek ima dugu istoriju javne rasvete a prvo javno osvetljenje centra grada tadašnji Veliki Bečkerek dobio je 1832. godine.

Razvoj grada uslovljavao je stalno unapređenje javne rasvete i ova je komunalna usluga vrlo često bila tema u javnosti.

Ono što karakteriše način na koji je usluga javne rasvete u poslednje dve decenije razvijana i unapređivana jeste da lokalna samouprava nije imala jasnu strategiju.

Ideje i projekti za dve decenije nekoliko puta su menjani bez ikakve javne rasprave i uključivanja građana.

Ideja o tome da se zastareli sistem javne rasvete rekonstruiše a tada jedine poznate živine sijalice zamene štedljivim LED sijalicama, kako u samom gradu tako i u selima na teritoriji opštine (Zrenjanin je u to vreme još bio opština) potiče iz 2002. godine. Studija je je nastala u tadašnjoj Direkciji za izgradnju i uređenje grada i te godine izazvala je veliku polemiku u javnosti.

Protekom godina, od studije i projekta se odustalo ali problem nije nestao.

Kako bi se ova komunalna usluga podigla na viši nivo, napisan je projekat javno-privatnog partnerstva, koji je nadležna Komisija i odobrila.

Predmet predloženog projekta javno-privatnog partnerstva je adaptacija, rekonstrukcija, modernizacija i održavanje sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Zrenjanina uz primenu mera uštede energije. U okviru ovog projekta privatni partner ima obavezu finansiranja, projektovanja, nabavke i zamene postojećih, sa ugradnjom novih svetiljki za javno osvetljenje sa pratećom opremom, uređajima i instalacionim materijalom. Takođe, preuzima i izvođenje svih potrebnih radova po sistemu „ključ u ruke“ na zameni, adaptaciji, rekonstrukciji i održavanju postojećih svetiljki i sistema javnog osvetljenja u cilju unapređenja njegove energetske efikasnosti primenom mera energetske uštede i proširenja funkcionalnosti, modernizacije i digitalizacije sistema javnog osvetljenja. Ovaj sistem uključuje finansiranje, projektovanje, izgradnju i održavanje integrisanog sistema za monitoring i upravljanje urbanom infrastrukturom javnog osvetljenja na teritoriji Grada Zrenjanin u obimu i okvirima definisanim projektnom i konkursnom dokumentacijom.

Istovremeno, definisan je i cilj da se primenom najsavremenijih rešenja iz domena upravljanja sistemima LED rasvete u javnom osvetljenju i savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti modernog urbanog razvoja i upravljanja „pametnim gradom“ u okviru iste investicije uz zamenu zastarelih svetiljki, izvrši i modernizacija sistema javnog osvetljenja – putem izbora odgovarajućeg koncepta tehničko-tehnološkog rešenja, odnosno izvrši i modernizacija postojeće i izgradnja nove urbane infrastrukture i informaciono-komunikacione platforme koja će omogućiti ne samo najviši mogući nivo energetske efikasnosti sistema javnog osvetljenja već i potencijalno korišćenje te infrastrukture za pružanje dodatnih i unapređenje kvaliteta postojećih javnih, komunalnih i infrastrukturnih usluga kao i za ostvarenje dodatnih prihoda lokalne samouprave što do sada nije bilo moguće.

Ostvarenjem prethodno pomenutih ciljeva će se značajno doprineti unapređenju efikasnosti i kvaliteta funkcionisanja grada i u njegovim brojnim drugim javnim zadacima i funkcijama kao što su mobilnost (saobraćaj, transport roba, putnika, usluga), rad gradske uprave, poslovanje javno-komunalnih preduzeća i lokalne privrede, bezbednost i sigurnost stanovnika grada i njegovih gostiju, monitoring i kontrola kvaliteta životne sredine i ekološka zaštita, kao i ukupan komfor i kvalitet života i poslovanja lokalne zajednice.

To je bila suština projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju javne rasvete.

Kada se i zbog čega odustalo od ovog projekta, javnost nije obaveštena, nego se u kasnije objavljenim izjavama nosioca projekta moglo saznati da za projekat nije bilo zaintresovanih privatnih partnera.

Zbog toga je doneta odluka da 2019. godine u ogroman posao grad krene sam.

U periodu od 2002. do 2019. rađene su separatne rekonstrukcije, zamene stubova i sijalica na najugroženijim lokacijama.

Kada se odustalo od javno-privatnog partnerstva, rekonstrukcija u pozivu za javnu nabavku dobija naziv unapređenje javne rasvete.

Čitav proces pratio je visok nivo netransparentnosti.

Na zvaničnom sajtu grada, javna nabavka koja je raspisana sredinom 2019. je obrazložena lošim stanjem javne rasvete u gradu a posebno u selima. Izbor natrijumovih sijalica obrazložen je činjenicom da su LED sijalice mnogo skuplje a ne donose proporicionalnu veću uštedu.

Procenjeno je da bi zamena živinih LED sijalicama koštala 600 miliona dinara. Zato je odlučeno da se živine sijalice zamene natrijumovim.

Ugovoreni posao koštao je 380 miliona dinara a osim zamene živinih svetiljki natrijumovim, iz trafo stanica planirano je izmeštanje  uređaja za upravljanje rasvetom. Rok za završetak poslova bio je maj 2020.

Očekivana ušteda projektovana je od 60 do 70 posto.

Na teritoriji grada ima 15.000 svetiljki. Stara živina rasveta već je menjana LED svetiljkama, i to je urađeno na tri hiljada sijaličnih mesta. Projektom je predviđena zamena još 8.400 živinih sijalica.

Izvedeno unapređenje, po ugovoru, plaćaće se tri godine.

Posao vredan 398 miliona dinara, 380 miliona plus PDV, na tenderu je dobila beogradska firma „Elektro enerdži”.

Dok je postupak javne nabavke tekao, bilo je nekoliko izmena konkursne dokumentacije.

“Elektro Enerdži” iz Beograda, preduzeće koje je dobilo posao na tenderu, angažovalo je lokalnog kooperanta, firmu “Elektrolumen”.

Na projekat unapređenja bilo je mnogo primedbi u kratkom i netransparentom postupku javne nabavke. Najveća primedba je bila ograničena upotreba natrijumovih sijalica.

Rok za unapređenje po izjavama u medijima bio je maj 2020.

Šta je od poslova dosada urađeno, zvanični podaci ne postoje. Nakon izjava zvaničnika pre otpočinjanja projekta, u toku realizacije niko se nije oglašavao.

Niko se od gradskih zvaničnika ni nadležnih stručnih službi nije oglasio o tome kako teče posao rekonstrukcije javne rasvete, ni o tome zašto ovaj posao kasni. Prvobitni rok za završetak bio je maj 2020. Pandemija je sigurno doprinela prolongiranju rokova ali posao nije okončan ni u 2021. godini.

Javnosti nije saopšteno u kojim delovima grada i u kojima selima je posao okončan.

Prema pojedinačnim primedbama koje se mogu čuti, primedbe na natrijumove sijalice najviše imaju meštani sela.

U Elemiru, selu u kom su živine sijalice zamenjene natrijumovim, meštani tvrde da je osvetljenost vrlo loša, čak gora nego kad se selo osvetljavalo živinim sijalicama.

Kažu, kad je na svakoj drugoj banderi sijala živina sijalica bolje se videlo nego sad kad na svakoj svetli natrijumova.

Na primedbe građana iz nekih delova grada zbog mračnih ulica, u avgustu 2020. godine iz Javnog preduzeća za urbanizam je odgovoreno da još nije završen posao izmeštanja sistema iz trafostanica koje su u vlasništvu EPS-a i da je to razlog spore reakcije. To govori da sredinom 2020, kada je posao trebalo da bude završen u nekim delovima grada i u selima još nije ni počeo.

U gradskom budžetu za 2022. godinu za javno osvetljenje planirano je 157 300 000 dinara.

U planu poslovanja Javnog preduzeća za urbanizam za 2022. godinu, stoji da je u 2021. godini zamenjeno 1000 sijalica a da se u ovoj planira zamena 500, sledeće 200 i na kraju 2024. – 100 sijalica.

Na zvaničnom gradskom sajtu pozivi za javne nabavke se ne objavljuju. Svi pozivi objavljuju se na portalu javnenabavke.rs.

To je praksa od 2021. godine.

Do tada, javne nabavke objavljivane su na gradskom sajtu. U 2020. godini objavljen je poziv za nabavku električne energije za javnu rasvetu. Po pozivu, za te namene je predviđeno 70. 000. 000 dinara, ugovoren je posao sa EPS-om za 46,5 miliona dinara.

Iste godine objavljena je i javna nabavka za održavanje javne rasvete. Posao je dobila firma “Elektrolumen” po ceni od 23. 000. 000 dinara.

Nije jasno da li to već obuhvata deo iz projekta unapređenja javne rasvete ili je u pitanju održavanje javne rasvete pre unapređenja.

Podaci o javnim nabavkama iz 2021. godine nisu dostupni na gradskom sajtu.Na gradskom sajtu objavljuje se samo godišnji plan javnih nabavki i njegove izmene.

Prema planu za ovu godinu, za nabavku električne energije za javnu rasvetu planira se 83. 333. 333 dinara.

Prema ovim podacima, nije jasno na koji način je postignuta ušteda u odnosu na godine kada su u sistemu javne rasvete radile živine sijalice.

Na pitanja poslatih mejlom Javnom preduzeću za urbanizam, koje je nosilac posla, o realizaciji projekta unapređenja javne rasvete, odgovor nije stigao.

 

Analiza je sačinjena u okviru projekta Strategija razvoja komunalne delatnosti u Gradu Zrenjaninu koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Comments are closed.