ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Šta očekivati od političkih stranaka koje zanemaruju volju građana sa referenduma?

Na nekoliko putnih pravaca na ulazu u Zrenjanin juče su postvljene  table na kojima pored zvaničnog imena grada stoji i i naziv Petrvograd

Zrenjaninski socijalni forum ukazuje da u saobraćajnoj signalizaciji mogu biti korišćeni samo nazivi naseljenih mesta koji su utvrđeni Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, a tamo pak piše Zrenjanin i ništa više.

Na područjima na kojima su u službenoj upotrebi i jezici manjina nazivi naseljenih mesta ispisuju se i na njihovim jezicima u skldu sa njihovim nacionalnim tradicijama. Tradcionalne manjinske nazive naseljenih mesta utvrđuju manjinski nacionalni saveti.

Direkcija za uređenje grada Zrenjanina, koja je prema izvetajima u štampi postavila rečene table, ne može samostalno utvđivati šta će i kako će  biti napisano na zvaničnoj saobraćajnoj signalizaciji. Više mesta na teritoriji grada Zrenjanina ima istorijske nazive koji su drukčiji od sadašnjih  ali ipak tamo nisu postavljene slične table.

Nedavno su dve desničarske političke partije, DSS i Dveri,  pokrenule inicijativu da se naziv Zrenjanin promeni u Petrovgrad. Izgleda da Direkcija za uređenje grada više postupa po stavovima desnih poliitičkih organizacija  nego po zakonima.

Podsećamo da su se stanovnici Zrenjanina na referendum održanom početkom devedesetih izjansili dvotrećinskom većinom protiv predloga da se ime grada  Zrenjanin promeni na Petrovgard.

 

Comments are closed.