ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

KAD POSLOVODAC IGNORIŠE, OTPOR JE DUŽNOST!

Podrška za Samostalni sindikat poštanskih radnika

Radnici smo oni koji preduzeću dajemo svoje znanje, vreme i ruke. Radnici smo oni koji znamo praksu, koji se snalazimo u svim okolnostima i koji rešavamo sve probleme posla. Radnici smo oni koji ostvaruju profit. Radnici smo oni kojima nije u interesu da preduzeće propadne, od njega zavisimo mi i naše porodice. Naš je interes dugoročan, možda i do penzije, a menadžeri rade za svoj mandat i karijeru. Zato je naš osećaj pripadnosti preduzeću bitno veći nego kod onih koji dođu i odu, koji su na funkcijama sa rokom trajanja.

Želimo i radimo dobro, zato bi moralo da se podrazumeva da treba da budemo odgovarajuće plaćeni. Ali menadžeri nas tretiraju kao prevelik trošak, kao potrošni materijal. Na drugoj strani, menadžeri so skoro uvek deo mreže i sprege političkih manipulanata za iscrpljivanje preduzeća na račun radničkih žuljeva.

Menadžeri koji opravdavaju taj stručni naziv, svakako nisu lutke u rukama politike i kroz odgovorno vođenje kompanije sudeluju sa radnicima. To očito nije slučaj u Pošti Srbije gde vršioc dužnosti direktora ustraje na položaju iako je konkurs za izbor direktora završen. Osim toga vršioc dužnosti direktora ignoriše socijalni dijalog uprkos obećanju da će do 30. oktobra da sindikatima objavi koje su mogućnosti za povišicu i poboljšanje uveta rada. Zahtevi za povećanje plata su potpuno legitimni kada se uzme u obzir 10 procentno smanjenje plata i stalan rast troškova života. Uz to Pošta Srbije posluje sa visokim profitom. Javno preduzeće Pošta Srbije je baš kao i Pošta Slovenije zahteva da se sve radnike zaposli na neodređeno vreme i da se prekine sa nepoštenom praksom beskonačnog obnavljanja ugovora na određeno vreme.

Otpor radnika je u ovakvim okolnostima praktično jedina mogućnost. Blokada Logističnog centra u Zemunu je potpuno opravdana odluka radničke baze, odluka radnica i radnika u bezizlaznom položaju, akt koji poslodavca treba da prisli da otpočne konstruktivan dijalog sa radnicima i uvaži njihova zahteva.

Sindikat poštnih delavcev (SPD), Sindikat žerjavistov (dizaličara) pomorskih dejavnosti Luka Koper (SŽPD), Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) iz Zagreba i Center za družbeno raziskovanje (Cedra), u potpunosti podržavamo radničku borbu Samostalnog sindikata poštanskih radnika i sve radnike koji već drugu nedelju vrše blokadu. Mi, vaše kolege iz Slovenije i Hrvatske, vam poručujemo, da ste nam uzor u borbi. Vaša borba je legitimna bez obzira na birokratska tumačenja i zabrane. Vi vodite autentičnu radničku borbu koja počiva na solidarnosti i jedinstvu. Sa vama smo!

Comments are closed.