ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Smemo li o ideologiji?

Sastanak predstavnika sindikata koji se održao u Somboru 30.10.2020. godine u organizaciji Zrenjaninskog socijalnog foruma, podržano od strane Olof Palme International Centre, bio je nastavak rasprave na temu ideološke pozicije i omasovljavanja sindikata, načete na tribini “Sindikat: David ili Golijat?” na kojoj su govorili Rade Panić, SLFS, Dušan Kokot, NSPRV, Novica Antić, Vojni sindikat Srbije i Vladimir Kuzmanov, USS Sloga a kojom je moderirao Branislav Markuš iz Zrenjaninskog socijalnog foruma.

Tribina je bila fokusirana na analizu celokupne sindikalne scene u Srbiji, radničkog pokreta i mogućnosti da se sindikat omasovi, jer je trend opadanje sindikalnog članstva. Svi najveći sindikati se slažu da je povratak ugleda sindikata i efikasnost sindikalnog delovanja način da se radnici vrate jedinom vidu organizovanja koji može da brani njihove interese. Međutim, vrlo zanimljiva diskusija se vodila na radnom sastanku kada se povelo pitanje ideološkog pozicioniranja sindikata i načina uključivanja u političku borbu, koja je označena kao jedini način i neminovnost u borbi za bolja radnička prava.

 

Tribina u Somboru, 30.10.2020.

Dr Rade Panić, braneći poziciju političkog pluralizma, te ističući da je jedini način i ono što njega zanima poštenje, pravda i striktno poštovanje zakona, napadao je socijalizam koji je iznet kao primer dobre prakse zbog radničkih saveta, sa nekim manjkavostima, od strane sociologa Leona Bauera. Ističuči da je poštovanje zakona i sprovođenje zakona jedini ispravan put radničke borbe, te da nije neophodno govoriti o klasnoj podeljenosti društva, Rade Panić je isključio to da zakone donose oni kojima radnička prava i bolji položaj radničke klase nisu u interesu, te da ukoliko sami radnici nisu direktni nosioci promena, donošenja i sprovođenja odluka i zakona, radnička klasa je prepuštena da se neko drugi bori za nju, što faktički isključuje boljitak, već može samo da ide ka još većem urušavanju radničke klase, kako je istaknuto na skupu. U istoriji, poštovanje Nirnberških zakona rezultiralo je milionima mrtvih, iako ne možemo reći da Nemačka nije bila pravna država- jeste, striktno su se poštovali zakoni.

 

Radni sastanak sindikata 31.10.2020., Sombor

Raščlanjavanje pojma levice i desnice nije dovelo do pomaka ili nekog zaključka kako radnička klasa treba da se ujedini pod kapu sindikalizma, te je ostalo nejasno kako sarađivati sa izuzetno desni antiradničkim partijama na temu sindikalizma- desnica vrlo rado preuzima sindikaliza, radništvo, prava radnika u svoj diskurs, ali ne i klasnu borbu i analizu klasne pripadnosti.
Sindikati u ovom trenutku i dalje nemaju najmanji zajednički sadržalac, kako je Bauer istakao, deluju kao neka vrsta preduzetnika.
Ulazak u političku borbu, istaknuto je, mora imati dobru infrastrukturu, na nivoima od lokala do republike. Sindikati su tu u prednosti, oni je imaju. OStaje i dalje pitanje kako će i u kom trenutku sindikati to iskoristiti, da li će iskoristiti pre nego što sindikalno organizovanje ne padne još više (ovde se govori o sindikalnom organizovanju u javnom sektoru, privatan sektor je tema o kojoj i sami sindikati nerado govore kako da ga izvedu u praksi) ili će se dokapitalizacija izvesti do kraja, potpunim atomiziranjem radnika,radničkih pokreta, organizacija i sindikata?

Comments are closed.