ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Vratimo socijalizam u igru – elementi za promišljanje socijalističke alternative

U sredu 26. oktobra predstavićemo knjigu „Vratimo socijalizam u igru – elementi za promišljanje socijalističke alternative“. Tribina će se održati u organizaciji Zrenjaninskog Socijalnog Foruma u velikoj sali KUD-a “Petefi” – Zrenjanin s početkom u 19 časova.

Tekstovi koji čine ovaj zbornik imaju za cilj da preispitaju neke od konkretnih političkih i ekonomskih mera koje bi mogli da budu podloga razvoju socijalističke alternative danas.

Danas kada živimo u društvu koje je obeleženo sve izraženijim nejednakostima, čini se važnim u prvi plan staviti zahtev za drugačijim svetom, onim koji će biti u stanju da obezbedi kontinuirani proces razvoja ljudskih bića i zadovoljenja njihovih potreba, a ne potreba profita kao što je to slučaj danas. Danas, kada se levica ponovo razvija na našim prostorima koji su ekonomski i socijalno devastirani kapitalističkom restauracijom, potrebno je podići uloge i razmišljati koji su to koraci koji nam takvu promenu mogu doneti.

S tom početnom pretpostavkom radilo se na tekstovima koji se nalaze u knjizi – promišljanje predloga za transformaciju ekonomske i političke sfere, ali sa jasnom predstavom gde mi zapravo želimo da stignemo. Sasvim sigurno, ova knjiga neće dati odgovor na sva pitanja; dalji rad na razvijanju strategije izgradnje socijalizma nalazi se pred nama i sasvim izvesno neće biti lak. Ali to je put kojim se mora krenuti. Nemamo šta da izgubimo jer je jedini izbor pred kojim se nalazimo: socijalizam ili varvarstvo.

Na promociji će govoriti autori i autorke:

Tanja Vukša, Jelena Veljić, András Juhász i Vladimir Simović.

Sadržaj knjige „Vratimo socijalizam u igru – elementi za promišljanje socijalističke strategije“:

U odbranu socijalističke utopije: humanizam, Marks i Lebovic – Dušan Maljković
Socijalistička politika i problem transformacije kapitalističke države – Darko Vesić
Pitanje demokratije – koliko participacije? – Vladimir Simović
Društveno prirodno dobro – Iva Marković
Crveno – zelena privreda – Marija Jakovljević
Mesto javnog sektora u radikalno levoj strategiji – Jelena Veljić
Perspektive osnovnog dohotka – Tanja Vukša
Socijalistička alternativa i progresivno oporezivanje – András Juhász
Sindikalni pokret: problemi i perspektive – Miloš Baković Jadžić

Comments are closed.