ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Socijalizam u XXI veku

Tribina Zrenjaninskog socijalnog foruma: “Socijalizam u XXI veku” Govori Alpar Lošonc, filozof. Četvrtak, 29.10.2015 u 19 sati, sala Kud Petefi kod stare zrenjaninske pijace.

Prvo će se preispitati istorijski učinci bivših socijalizama u cilju toga da se sagleda da li se u koncipiranju socijalizma u XXI veku kreće od nulte tačke, ili bi se mogli određeni elementi ponovo protumačiti.

Ovde će se dekonstruisati uvražen ideološki stav o tome da je kapitalizam “istorijski” pobednik u odnosu na socijalizam na osnovu relevantnih podataka, i naročito s obzirom na javna dobra.

U pogledu koncepcije socijalizma u XXI veku se prvo ispisuju kritičke analize u odnosu na određene moduse socijalizma, naročito u Latinskoj Americi koji ionako imaju ambicije da rekonceptualizuju socijalizam u XXI veku.

Razmotriće se nekoliko neizostavnih stavki u pogledu predočene rekonceptualizacije.

Prvo, želimo da se tematizuju problemi rada, tako smanjivanje radnog vremena, kapitalno-intenzivne tehnologije, supstitucije radne snage sa tehnologijom, i uopšte sve neodređeniji koncept razvoja na osnovu rada.

Drugo, tematizovaće se problematika zajamčene/minimalne najamnine, dakako, s posebnim osvrtom na potencijale datog rešenja u odnosu na prevazilaženje postojećeg stanja.

Treće, razmotriće se mogućnost postepenog razgrađivanja tržišta u različitim domenima.

Četvrto, pokazaće se da postoji kontradiktornost između zelene politike i kapitalizma, što izaziva nužnost promišljanja ekologije, ali iz perspektive socijalizma.

Peto, valja rekonceptualizovati projekat blagostanja.

Šesto, valja promisliti određena institucionalna rešenja tako s obzirom na sindikate, a i drugih participativnih subjekata. Sve to sumarno omogućava preinačanje koncepta socijalizma.

Comments are closed.