ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Anatomija desnice

05/06/2018 by Todor Kuljic

Ova knjiga je izbor iz oko stotinak publicističkih priloga koje sam objavio u dnevnim i nedeljnim glasilima (članci, osvrti na knjige i intervjui).

Bespomoćni antifašizam u Srbiji

02/06/2018 by Todor Kuljic

Aantifašizam (AF) u nacionalnom srpskom kapitalizmu ima upravo ono mesto koje mu pripada unutar hegemonih strateških vrednosti koje nameću država i institucije od nacionalnog značaja.

Duge senke komunističkog Manifesta

19/03/2018 by Todor Kuljic

Ovoga meseca navršava se 170 godina od objavljivanja spisa Marksa i Engelsa „Manifest KP“. Ako je ovaj spis upućen 1848. svim ljudima u svetu bio po proceni analitičara ubedljivo najuticajniji…

ZRENJANIN ili PETROVGRAD: rat važnih simbola

12/03/2018 by Todor Kuljic

Ovih dana u Zrenjaninu, a i šire, vodi se debata oko promene imena ovoga grada. Predlaže se novo ime Petrovgrad. Svaka debata koristi. Jedan nikada nije u pravu. Istina počinje…

Presude, osude ili smeh

21/02/2018 by Todor Kuljic

Dvadesetog februara nastavlja se sudski proces o rehabilitaciji Milana Nedića. Biće novih sukoba u javnosti. Antifašizam je sve bespomoćniji pred domaćim sudovima.

Pojmovna istorija – izvori, teorija i kritike

18/01/2018 by Todor Kuljic

Apstrakt: U ovom radu su prikazani idejni izvori pojmovne istorije, teorija pojmovne istorije i njene kritike.

ISTORIJSKI POJMOVI: VEZA ANALITIČKOG I DELATNOG ASPEKTA

04/01/2018 by Todor Kuljic

Vodeći istorijski pojmovi nisu samo oruđe saznanja nego su i činiociistorijskih procesa.

Monumentalizacija srpske monarhije

15/12/2017 by Todor Kuljic

O savremenim debatama oko restauracije monarhije u Srbiji Nakon sloma hladnog rata i obnove kapitalizma 1990-ih skoro sve balkanske države bile su suočene i sa restauracijom presocijalističkih monarhija.

O pravima sa kojima smo rođeni

11/12/2017 by Todor Kuljic

Radikalno prirodno pravo i socijalna pravda od Karla Marksa do neoliberalizma

ALTRUIZAM, FILANTROPIJA I HUMANIZAM

30/11/2017 by Todor Kuljic

Socijalna revolucija – arheologija prognanog pojma

28/11/2017 by Todor Kuljic

Banatski antiantifašizam

27/11/2017 by Todor Kuljic

U Zrenjaninu su DSS i pokret Napred Banat pokrenuli inicijativu da se grad preimenuje u Petrovgrad. Počela je nova parada mrtvih – dead body politics. Neka je, ako je demokratska?…

Bilans stanja – doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji

15/01/2016 by Todor Kuljic

Priredili M.Vesić, M. Baković – Jadžić, T.Vukša, V. Simović, Centar za politike emancipacije, Beograd, 2015

Antispomenik

02/07/2015 by Todor Kuljic

Apstrakt: U radu se analiziraju razlike između konvencionalnog spomenika i antispomenika. Konvencionalni spomenici iskazuju slavno državocentrično, najčešće nacionalno jednodimenzionalno pamćenje. Slave kult rata, heroja i nacionalnog ili ideološkog oslobođenja. Antispomenik…

O PRAVDANJU SAVREMENOG KAPITALIZMA

by Todor Kuljic

Summary: The paper attempts to show a new arts apology of capitalism in our century. The political elites of the capitalism on periphery justify power with the entrace of the…

Dobra smrt – o evoluciji društveno prihvatljivog načina umiranja

08/01/2013 by Todor Kuljic

Abstrakt: Prikazana je evolucija društvenoprihvatljivog umiranja u Evropi u novom veku, razlika izmedu tradicionalne, moderne i postmoderne smrti i politicka upo- trebljivost dobre smrti. Skrenuta je pažnja na deheroizaciju smrti,…