ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

DA GRAĐANI UČESTVUJU

Zrenjaninski socijalni forum organizuje obuku građana za neposredno učestvovanje u donošenju odluka.

Građani treba da učestvuju u donošenju odluka i u radu institucija. Ustav garantuje to pravo građana na svim nivoima vlasti, naveo je na obuci za građansku participaciju u Klubu „Dositej“ politikolog Miroslav Samardžić. On smatra da zbog slabe zainteresovanosti građana mnogi komunalni problemi ostaju nerešeni.


– Osnovna bolest našeg političkog sistema je slaba participacija građana. Mi ovde u Zrenjaninu imamo velike komunalne probleme, poput vode, kafilerije, iznošenja smeća i daljinskog grejanja ali sami kao građani nismo dovoljno angažovani i ne vršimo pritisak na vlast da se problemi reše, pa onda vlast ni ne reaguje. Mi smo u januaru održali dva sastanka sa građanima o problemu daljinskog grejanja i vlast je odmah reagovala tako što je varijabilni deo računa smanjen za 5 odsto. Da se to nije desilo, taj novac bi ostao u budžetu Gradske toplane. Ovo sa fabrikom vode, vidimo, ne funkcioniše ali vlast na tome i dalje insistira jer, očigledno, nije pod velikim pritiskom. Demokratija počiva na volji građana da utiču na vlast, da vrše vlast i da je neposredno kontrolišu. Ako ta dimenzija izostane, onda stvari ne idu dobro po građane. Pogledajte kako to izgleda u Crnoj Gori, donet je jedan zakon o verskim zajednicama za koji veliki deo populacije Crne Gore smatra da je nepravedan i diskriminatorski. Oni su se samoorganizovali i izašli na protest. Bez tog protesta, taj zakon bi prošao glatko i po njemu bi sadašnja imovina SPC pripala Crnogorskoj državi i po tom zakonu nadležni državni organ koji upravlja tom imovinom mogao bi da je dodeli kome hoće, bez obzira na namenu koja uopšte, po tom zakonu, ne mora biti religijska. Prema tome, samoorganizovanje građana je moguće, spada u građanske slobode. Ne mora svako da bude član partijske organizacije da bi se angažovao oko teme koja ga interesuje – naveo je Miroslav Samardžić.


On je podsetio da građani mogu, u zakonom propisanim okvirima, na različite načine da neposredno utiču na donošenje odluka.


– Ustav daje široku slobodu građanima da se okupljaju, javno izražavaju stavove i pokreću inicijative. Katalog ljudskih prava u našem Ustavu je vrlo obiman i mi ovde imamo pravo da organizujemo ovakve sastanke, imamo pravo da organizujemo peticije, možemo da stvaramo udruženja građana koja će se baviti najrazličitijim stvarima, možemo kao građani najdirektnije da se angažujemo – naveo je Miroslav Samardžić.


Zbor građana brža procedura


Detaljna upustva Zrenjaninski socijalni forum štampao je u „Vodiču za neposredno učestvovanje građana u poslovima lokalne samouprave“. Najkomplikovanije procedure, kako se moglo čuti, tiču se referenduma.


– Brojni su načini za delovanje građana, oni mogu da pokreću inicijative, peticije, referendum, održavaju javne skupove ili sazovu zbor građana. Zbor građana je efikasan način okupljanja, koji omogućava da se lakše reše konkretni problemi dok je za raspisivanje referenduma potrebna saglasnost 10 odsto birača upisanih u birački spisak u roku od sedam dana – objašnjava pravnik Goran Markov.


Peticija za gradski prevoz


Kako je na obuci u Klubu “Dositej” navedeno, u naselju 4. jul pokrenuta je peticija za vraćanje starog reda vožnje za gradsku autobusku liniju broj 1. Građani zahtev pravdaju činjenicom da vreme polaska autobusa ne odgovara nikome, ni zaposlenima ni đacima, sem penzionerima koji nikuda ne žure.


– Polazak je takav da niko nigde ne može da stigne. Za zaposlene i đake ta linija postala je nefunkcionalna, a pad putnika sigurno je zabeležio i prevoznik, ne verujem da mu je to interes. Za to vreme taksisti trljaju ruke, imaju posla jer gradski saobraćaj zakazuje. Zato smo odlučili da prikupimo potpise i tražimo vraćanje reda vožnje kako je pre bilo, da bi ljudi mogli da koriste autobuski prevoz – rekao je Zrenjaninac Nikola Rošul.


Obuka građana obavlja se u okviru projekta “Građanski aktivizam u Zrenjaninu”, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Zrenjaninski socijalni forum

Comments are closed.