ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

„Ja sam sindikalac“

U okviru projekta “Ka solidarnosti” Zrenjaninskog socijalnog foruma održana je prva u nizu planiranih tribina pod nazivom „Ja sam sindikalac“  16.9. 2022. u Čelarevu u Muzeju piva. Projekat u okviru kog se organizuju tribine i radni sastanci podržava Ulof Palme centar iz Beograda.

Na tribini su govorili Nikola Knežević, predsednik Sindikata Carlsberg – Čelarevo, Goran Roganović, predsednik Sindikat Sunoko – Vrbas, Goran Leškov, sekretar Pro-Agro sindikata. Tribinom je moderirao Branislav Markuš.

 

U uvodnoj reči, moderator je istakao nekoliko važnih činjenica u vezi sa organizovanjem ove tribine. Kako Zrenjaninski socijalni forum organizuje već nekoliko godina tribine u cilju stvaranja kontakata među sindikatima i njihovog (mogućeg) zajedničkog delovanja, prvi put se događaj organizuje unutar privatne kompanije, preciznije rečeno u prostorijama kompanije Calsberg Čelarevo. Organizaciji je važno da jedanko zastupljeni budu sindikati iz privatnog i javnog sektora, upravo zato da bi se prevazilazilo na tribinama, radnim sastancima i neformalnim druženjima razjedninjenost koja je sve uočljivija. Naime, radnici i sindikati iz privatnog sektora svoje neprijatelje pre vide u radnicima u javnom sektoru, smatrajući ih zaštićenijima i na povlašćenijem položaju, dok sindikat je mnogo lakše organizovati i voditi u javnom sektoru nego u privatnom, gde je nekim oblastima gotovo nemoguće organizovati sindikat, te je i sukob između poverenika u sindikatima izražen na liniji privatni- javni sektor. Na ovom događaju o novooformljenom sindikatu Pro Agro, njihovim planovima i načinu funkcionisanja govorio je Goran Leškov. On je istakao da je u sinidkatu važno da se postigne participacija članstva te da je način na koji to oni žele da učine, između ostalog, obrazovanjem za sindikat. Goran Roganović o Nikola Knežević su podelili sa publikom kakvo je stanje u njihovim fabrikama, čime su zadovoljni radnici a čime nisu, te kako planiraju da aktiviraju članstvo, s obzirom da u obe fabrike radnici su zadovoljni uslovima rada i jedini zahtev bi bilo povaćanje plata zbog narastajuće inflacije.

 

Na radnom sastanku je u obliku okruglog stola bilo diskutovano o potrebama za sindikalnim obrazovanjem, kao i zajedničkoj mreži svih onih sindikalnih poverenika koji bi uzeli učešće u zajedničkim akcijama ali pre svega podizanju aktivnosti članstva.

 

 

Ukoliko ste poverenik sindikata, radnik ili samo zainteresovani za sindikalno organizovanje i želite da uzmete učešća u našim skupovima možete nas kontaktirati putem mail adrese zsf023@gmail.com ili putem naše Facebook stranice.

 

Snimak tribine možete pogledati ovde: https://www.youtube.com/watch?v=aNDa2qtYXlg&ab_channel=ZrenjaninskiSocijalniForum

Comments are closed.