ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Saopštenje Zrenjaninskog socijalnog foruma povodom protesta u Srbiji

Mladi ljudi na ulicama više gradova u Srbiji već danima protestuju protiv zlupotereba vlasti i očajnog stanja u kome se nalazi naš narod.

Zrenjaninski socijalni forum pruža punu podršku demonstrantima, koji ističu ne samo zahteve za demokratizaciju političkog života, već ukazuju i na socijalnu katastrofu u kojoj se nalazimo zbog ekonomske politke bazirane na načelima neoliberalizma.

Stanovništvo Srbije je proletarizovano i primorano da radi u privatnim preduzećima, za nadnice koje nisu u stanju da obezbede ni biološko preživljavanje. Kompanije u stranom vlasništvu dobijaju velike subvencije od naše država, a potom zaposlene drže u ponižavajućem položaju. Država od siromašnih ubira porez da bi finansirala profite privatnih preduzeća.

Naši neoliberali veruju da će privredni preporod nastupiti ukoliko se kreira povoljan poslovni ambijent, a to znači, ukoliko se ukinu elemntarna radna prava i privatnim preduzetnicima omogući maksimalni stepen eksploatatcije radne snage. U takvom ambijentu radnici se vešaju u fabrikama, u društvu je zavladalo beznađe, očaj, mladi ljudi gledaju kako da pobegnu iz zemlje.

Borba za političku demokratiju nije moguća bez borbe za socijalnu demokratiju. Srbija je danas kolonija kojom upravljau strane sile, u ovom trenutku naročito Nemačka i Rusija. U procesima restauracije kapitalizma izgubili smo nacionalnu nezavisnost. Zapadnim mentorima aktuelnog režima treba otvoreno poručiti da su oni, pored Putina, glavni zaštitnici i protagonisti autoritarnih tendencija u Srbiji.

Moramo obnoviti našu državu na načelima socijalne i participativne demokratije, u kojoj će biti poštovana ljudska i socijalna prava, kao i prava svih drugih naroda koji zajedno sa nama žive.

Rak rana našeg sistema je partijska uprava. Na izborima se odlučuje o tome koja partijska klika će u naredne četiri godine javne pare trpati u privatne džepove. Javne institucije ne služe potrebama građana, odavno su pretvorene u rezervoare privilegija za pripadnike vladajućih stranaka. Partije su mašine za eksploataciju javnih resursa, koje se na izborma takmiče među sobom zbog kontrole nad plenom

Promenu u Srbiji neće doneti korumpirani političari, već samoogranizovani građani, svojim autonomnim političkim akcijama. Ovih dana devojke i mladići na ulicam naših gradova pokazuje kako je promena moguća. Zbog toga pozivamo građane da ih podrže.

Zrenjanin, 13.4.2017
Miroslav Samardžić, ZSF

Comments are closed.