ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Saopštenje Zrenjaninskog socijalnog foruma povodom štrajka glađu invalida rada u Kragujevcu

Zrenjaninski socijalni forum poziva radnike, radnice i sve građane Srbije da se solidarišu sa invalidima rada koji u Kragujevcu već osamnaest dana štrajkuju glađu.

Položaj radnika u Srbiji je sve teži, a država ne čini skoro ništa da se stanje popravi. Stranim i domaćim poslodavcima u Srbiji omogućeno je institucionalnim merama da maksimalno eksploatišu radnu snagu, a o materijalnom položaju zaposlenih u privatnim preduzećema i njihovim radnim pravima niko se ne stara.

Invalidi rada u kragujevačkoj fabrici “Zastava inpro”, nisu se u beizlaznoj situaciji našli svojom krivicom, već zbog pljačkaške privatizacije koja je uništila privredu i veliki deo stanovništva bacila u bedu.

Radnici i radnice svoj položaj u kapitalizmu mogu popraviti samo ako se politički organizuju.

Zrenjanin, 29. Oktobar 2016
Za ZSF  Branislav Markuš

Comments are closed.