ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Saopštenje Zrenjaninskog socijalnog foruma…

Zrenjaninski socijalni forum smatra da Skupština Grada Zrenjanina ne sme pokrenuti inicijativu za promenu naziva grada samo zbog hirova nekoliko nacionalsitičkih organizacija​.

Svojevremno je bila podneta inicijativa da se Lazerevo, selo kod Zrenjanina u kome je uhapšen ratko Mladić, preimenuje u Mladićevo. Taj predlog uopšte nije bio ni razmatran, a tako treba postupiti i sa inicijativom udruženja „Petrovgrad“​.​

Zagovornici promene naziva grada treba da prikupe overene potpise najmanje deset posto birača upisanih u birački spisak na teritoriji Grada Zrenjanina. ​Tada je, po Zakonu o lokalnog samoupravi, održavanje referenduma o inicijativi za promenu naziva obavezno.

Zahtevamo da nadležni organi ukolone zvaničene table sa nazivom grada koje se nalaze na ulazima u Zrenjanin, ​i ​koje nisu ispisane u skladu sa Zakonomom o teritorijalno​j​ organizaciji Republike Srbije.​ ​Prema Zakonu, naziv grada na spskom jeziku je samo Zrenjanin, naziv Petrovgrad ne može se upotreblajavati u saobraćajnoj signalizaciji, službenim dokumentima, svi javni funkcioneri, kada nastupaju kao nosioci javnih funkcija, duženi su da na srpskom jeziku upotrebljavaju samo naziv Zrenjanin.

Reagovanje gradonačelnika koji je odmah zatražio mišljenje Ministarstva za lokalnu samoupravu pokazuje da postoji čvrsta sprega između gradskih vlasti i zrenjaninskih kapitalsita, koji su glavni zagovornici promene naziva grada.

Izgleda da je gradonačelnik svojom podrškom “Petrovgradu” hteo da skrene pažnju sa skandala oko fabrike vode. On je godinama obmanjivao Zrenjaninke i Zrenjanince da je rešen problem snabdevanja ispravnom pijaćom vodom, a ispostavilo se da prihvaćeni koncept nije u skladu sa Zakonom, što se unapred znalo.

U svom radu Janjić je pokazao krajnju nestručnost, javno je izjavio da u gradskoj kući niko nije znao da po Zakonu o komunalnim delatnostima privatna firma ne može obavljati prečišćavanje vode koja se distribuira u javnom vodovodu. Kada je započeta izgradnja fabrike vode, nije se setio da pita nadležno ministarstvo da li je ugovor sa jednom privatnom firmom u skladu sa zakonom.

Tragikomično je da je gradonačelnik od državnih organa zatražio da mu protuma​č​e procedure koje su zakonom utvrđene, a svaki dipolomirani pravnik u gradskoj upravi je mogao da ga o tome obavesti. Da stvar bude još gora,gradonačelnik ne poznaje ni Statut Gada Zrenjanina. Preporučujemo mu da se više konsultuje sa pravnicima, a manje sa popovima.

Nezadovoljstvo građana izazvano inicijativom za promenu naziva grada treba iskoristiti kako bi se ukazalo i na katastrofalne posledice partijske uprave. Decenijama javna preduzeća i ustanove ne služe potrebama građana, nego kao rezervoar privilegija za članove stranaka. Masovno je fiktivno zapošljavanje.

Potrebno je otvoriti široku javnu debatu o konceptima razvoja grada, budući da u Banatu nastupa socijalna katastrofa.

Za ZSF
Miroslav Samardžić
Zrenjanin, 17.3.2018.

Comments are closed.