ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

PEŠAČKA AKCIJA – “ZRENJANIN ZAUVEK” IZBIŠTE – ZRENJANIN 100KM

Sportski aktivisti PAOR organizacije 22 i 23. marta (četvrtak i petak) pešačiće 100km od rodne kuće narodnog heroja Žarka Zrenjanina Uče do njegovog spomenika u centru grada Zrenjanina. Pešačenje će biti podeljeno u dva dana po 50km, a tokom pešačenja očekuje se pridruživanje i podrška drugih sportista aktivista i udruženja iz Banata. Start pešačke ture je 22. marta(četvrtak) u ranim jutarnjim satima u Izbištu. Planirano je da tokom pešačenja kroz naseljena mesta aktivisti posete i nekoliko spomenika antifašističkoj borbi. Saradnja i podrška tokom pešačenja: Zrenjaninski socijalni forum i 161 distribucija – Novi Sad.

Povod za organizovanje sportske akcije je pogubna anti-antifašistička inicijativa za promenu imena grada Zrenjanina, koju su pokrenuli lokalni tajkuni, desničarske organizacije i ideološki preletači, uz potpis podršku nekoliko sportskih i kulturno – umetničkih udruženja. Sportski aktivisti PAOR ovom šetnjom žele da skrenu pažnju javnosti na ono što je prava pozadina i motivi prethodno navedene pogubne inicijative. Važno je napomenuti da jezgro ove palanačke priče čine pseudoistoričari revizionisti, kleronacionalistički akademici i tajkuni kapitalisti, koji su zajednički, od početka devedesetih, profitirali ostvarujući ličnu ekonomsku korist i društveni položaj. Najglasniji zagovarači su zapravo ideološki preletači, koji su praktičan primer kako se ideja i ideologija zloupotrebljava za ličnu korist ili profit manjih i većih interesnih grupa, a sve na štetu naroda i društvene zajednice. Ovi “ideološki preletači” predstavljaju u isto vreme i trenutnu situaciju partokratske, autokratske i tehnokratske uprave u Zrenjaninu, Vojvodini i Srbiji. Ovo su očigledne posledice delovanja i nedelovanja takvih poslušnika i sličnih njima u periodu kraja osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, koji su preko noći poslušno prešli sa jedne na drugu ideološku stranu, sa progresa na istorijski revizionizam i restauraciju kapitalizma, jednako poslušno, poltronski i oportunistički kao što su činili i pre toga, kada su progresivne ideje samo citirali i slepo ponavljali, bez ikakve doslednosti i posvećenosti istim.

Aktivisti ovom akcijom ukazuju i na podmukli motiv “patriota po profesiji” i njihovih “rodoljubivih” inicijativa, koje se pod plaštom pogubne ideologije klerikalizma, nacionalizma, krvi i tla, od devedesetih godina do danas, licemerno propagiraju, da bi se narod obmanuo, skretanjem pažnje sa istinitih društvenih problema kao što su: privatizacijska pljačka javnih dobara, korupcija, nagomilani socijalni i komunalni problemi kako u Zrenjaninu, tako i u svim naseljenim mestima u Srbiji. Javnosti je poznato i kako su se sve dosadašnje slične priče završile: nasilnim sukobima, pljačkom i zločinima na štetu naroda i države.

Na kraju sportski aktivisti žele i da motivišu građane i građanke, a posebno mlade da se informišu i solidarno pridruže u borbi protiv fašizma u njegovim starim i novim oblicima, ali i da doprinesu očuvanju tekovina antifašističke borbe na ovim prostorima.

Panonska aktivistička organizacija – PAOR
20. 03. 2018. Zrenjanin

Comments are closed.