ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Izgradnja mira i značaj antifašističke borbe na prostoru bivše Jugoslavije

PAOR – WALKING IDEAS angažovana pešačka tura Zrenjanin – Vranić 112km za izgradnju mira i značaj antifašističke borbe na prostoru bivše Jugoslavije, povodom rehabilitacije fašističkog vođe-kolaboracioniste, fašističkog pokreta i istorijskog revizionizma u Srbiji

Pešačka akcija je planirana da počne 24. maja u nedelju u ranim jutarnjim časovima iz Zrenjanina. Cilj sportskih aktivista je da za oko 20 sati pređu hodanjem 112km do sela Vranić i Spomen doma posvećenog stradanju meštana/ki tokom ratova, posebno žrtvama (koje su uglavnom bile žene i deca) fašističko-četničkog zločina u decembru 1943. godine tokom drugog svetskog rata. Završetak pešačke ture je simbolično izabran 25. Maj, u jutarnjim časovima. Nekada slavljen Štafetom mladosti, kao državni praznik Dan mladosti, obeležićemo kao “Dan žalosti”, davanjem pomena žrtvama četničko-fašističkog zločina. Time želimo da ukažemo javnosti, posebno mladima da se mir na prostoru bivše Jugoslavije neće graditi rehabilitacijom fašističko-četničkog vođe, fašističkog pokreta i prekrajanjem istorije u službi ideja i idelogoje krvi i tla.

Smatramo da se rehabilitacijom zločinca i zločinačkog pokreta iz drugog svetskog rata, država Srbija odriče svoje antifašističke borbe. Poricanjem zločina i žrtava, ideološkom promenom istorije, ostavlja se trajno ratno nasleđe budućim generacijama na prostoru bivše Jugoslavije. Mladima posebno u Srbiji, BIH i Hrvatskoj se stavlja teret nacionalizma, klerofašizma, verske, nacionalne, rasne mržnje i nasilja. Stvara se utisak da institucije, parlament, predsednik i vlada države Srbije, posebno funkcioneri/ke i političari/ke koji/e ih vode, pogubnim odlukama, ne žele da grade održivi mir u regionu Zapadnog Balkana već ostavljaju prostor za nove sukobe. Podsećamo da se to već dogodilo tokom devedesetih godina prošlog veka, kada se ideja i platforma Ravnogorskog četničkog pokreta o homogenoj, Velikoj Srbiji, pokušala rehabilitovati i sprovoditi u ratu od 1991-1995. na prostoru bivše Jugoslavije.

Podsetnik na selo Vranić i zločine koji su se dogodili tokom drugog svetskog rata: Tokom noći 20/21. decembra 1943. Prvi bataljon Posavske brigade Avalskog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini-JVuO, izvršio je masakr civila u kojem je ubijeno 67 meštana/ki sela Vranić 30 kilometara od Beograda. Podeljeni u tri grupe, četnici su izvršili pokolje u 14 kuća u selu čiji su pojedini članovi bili sumnjičeni za održavanje veze sa partizanima. U svim kućama pobijeni su svi ukućani, osim petoro koji su slučajno preživeli.

Ovaj masakr bio je najmasovniji u nizu decembarskih pokolja na teritoriji Avalskog korpusa JVuO. Pokolj u Vraniću je bio noću 20 i 21 a pokolj u Boleču naredni dan 21 decembra 1943 godine.

U više navrata u Vraniću su četnici zaklali još nekoliko stanovnika, tako da ukupan broj četničkih žrtava iz Vranića iznosi 84, među kojima je i vranićki paroh Bora Gavrilović.

Na spomen-domu u Vraniću nalaze se ploče sa imenima 327 meštana poginulih u prvom svetskom ratu, 5 meštana poginulih u Aprilskom ratu, 38 streljanih od strane nemačke kaznene ekspedicije 1941, 84 žrtve četničkog terora, i 62 borca poginula u NOVJ. Na poslertnom suđenju u Beogradu, za komandnu odgovornost za fašističko-četničke zločine je osuđen Dragoljub Draža Mihajlović.

Četnički pokret, kao i bliski Ustaški pokret ,su kao fašistički kvislinški pokreti odgovorni  za najviše zločina i pokolja tokom drugog svetskog rata na prostoru Srbije, BIH i Hrvatske.

Podrška i saradnja u izvođenju ove pešačke akcije PAOR-Walking Ideas su: Udruženje 20. Decembar iz sela Vranić, SUBNOR Srbije-Beograd, Yu centar Tito iz Kovačice i prijatelji/ice, aktivisti/kinje iz Zrenjanina i Beograda.

Panonska aktivistička organizacija – PAOR kroz Šetanje Ideja-Walking Ideas promoviše kuturu zdravog načina života kroz sport i aktivizam usmeren na izgradnju mira, za ljudska prava, socijalnu pravdu bez diskriminacije i nasilja.

[box title=””]PAOR i Walking Ideas sportsku akciju možete pratiti na FB stranicama:

1. PAOR https://www.facebook.com/paor.organizacija?ref=hl
2. WI https://www.facebook.com/pages/Walking-Ideas/132464253518794?ref=hl
3. FB grupa: PAOR organizacija[/box]

Comments are closed.