ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Radnici nisu krpe – kako do cilja?

Poslednja u nizu tribina na temu položaja radnika koje organizuje Zrenjaninski socijalni forum uz podršku Ulof Palme Fondacije, održana je 13.12. 2029. u Zrenjaninu. Tribinu je moderirao Branislav Markuš (ZSF) a uvodne reči o položaju sindikata dali su Zoran Stojiljković (UGS Nezavisnost), Jugoslav Ristić (SSSS), Željko Veselinović (Sloga) i Rade Panić (SLFS).

U uvodnim izlaganjima predstavnici sindikata osvrnuli su se na loš položaj sindikalnih organizacija, iz kojih možemo zaključiti da osnovni problem svih leži u opadajućem članstvu i pasivnim poverenicima. Tribine koje su se održale u Subotici, Kragujevcu, Kruševcu i Zrenjaninu pokazale su da su sindikati i pored međusobnih problema pokazuju spremnost na dijalog i saradnju. Tribina je ukazala na okosnice oko kojih postoji neslaganje među sindikatima, a to su sistem finansiranja i utvrđivanje reprezentativnosti, dok su se složili da opadanje članstva/pasivno članstvo i nezainteresovani predstavnici sindikata koji nisu ljudi od integriteta najviše utiču na smanjenje sindikalne moći da se suprotstavi daljem unižavanju radnika putem donošenja zakona koji idu u korist poslodavcima. Radnici se osećaju nemoćno, izdano od strane sindikata i vera u sindikalizam se izgubila u borbi za svakodnevno preživljavanje radničih porodica u vremenu donošenja zakona u cilju prekarizacije svake delatnosti. Ono što se u tribinskoj raspravi lokanih poverenika i predsednika iz centrala izgubilo jeste kako tačno sindikati žele da povrate poverenje radnika i omasove svoje organizacije, samim tim akumuliraju moć kao pregovaračka strana u tripartitativnom sistemu- država, poslodavac i sindikat. Na tribini su solidarni principi koje zastupaju svi sindikati ilustrovani u nekoliko primera zajedničkog delovanja nekoliko velikih sindikata, od više hiljada ukupno registrovanih u Srbiji, koji su rezultirali pobednom radnika i sindikata. Na radnom delu koji se održao dan nakon tribine, trosatni dijalog između sindikata, nevladinog sektora i udruženja građana bio je konstruktivan i usmeren na praktična rešenja problema, razmenu ideja o pokretanju i podržavanju akcija i mogućnosti koje proističu iz saradnje sindikata i nevladinog sektora, u ovom slučaju Zrenjaninskog socijalnog foruma. Primerom Solidarnosti iz Subotice, skrenuta je pažnja na kapacitete koji poseduju građanska udruženja u mobilizaciji radnika i uspostavljanju komunikacije između sindikata i radnika. Zaključke možemo izneti u nekoliko crta:


– Sindikate vide veliki potencijal da se preko nevladinog sektora vrši komunikacija sa radnicima. Kako poslodavci, posebno u privatnom sektoru, nemaju pozitivan stav prema delovanju sindikata u okviru firmi, za radnike je bezbedan put ka sindikatima van delokruga poslodavca, dakle za početak izmešten iz firme, kako bi se osnaženi i edukovani formalno organizovali unutar firme. Neophodno je naći radnike koji bi imali znanje i kapacitet da dalje mobilišu radnike i formalno se organizuju u sindikat, postojeći ili osnuju novu organizaciju. Obraćanjem radnika i aktivizam u ZSFu (govorimo o lokalnom kontekstu, model je primenljiv bilo gde gde postoje uslovi za ovaj vid saradnje sidnikata i NVO) omogući će da radnici dele svoja iskustva i ideje, međusobno se ohrabruju i edukuju što bi rezultiralo u formiranju radničkih ćelija na lokalu.


– Nevladin sektor pogodan je da bude spona između građana i sindikata. Mediji ne izveštavaju često o sindikatma, njihovom radu i rezultatima, te postoj inicijativa da se zajednički stvore mediji koji bi se bavili radničkim i sindikalnim pitanjima.


– Na lokalu se posebno uviđa da potencijalna saradnja između ZSFa i sindikata može da dovede do praktikovanja solidarnih principa koje ističu svi sinikati kao jedno od osnovnih načela sindikalnih organizacija. Predlog je da više različitih sinikata kroz ZSF vrši edukaciju radnika na temu sindikalizma, usmerenih na organizovanje radnika na lokalu. To bi bio primer praktikovanja solidarnih principa i ilustracija da su svi sindikati koji učestvuju u realizaciji usmereni ka jednom cilju ujedinjavanja sindikata, samim tim koncentrisanje sindikalne moći koja bi postala jaka pregovaračka strana u borbi za bolji položaj radnika. Ukoliko bi se izdejstvovala neka ujedinjena akcija i rezultirala pobedom radnika, stvorila bi se klima pobednika, kako su učesnici radnog sastanka zaključili, neophodna za dobijanje izgubljenog poverenja i omasovljenje sindikata.


Na kraju treba istaći da već postoji jedna inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije koja može da pokaže odlučnost razičitih sindikata da istupe zajednički za bolji položaj radnika u Srbiji- inicijativa za ukidanje rada nedeljom u trgovinama. Prisutni na sastanku su jednoglasno izglasali da se u ime svih sidnikata i udruženja pozovu građani da podrže inicijativu tako što će na sledećem linku glasati https://www.sindikat.rs/?fbclid=IwAR3-YJTKhthjXlmGd9q06nPef_g2B7tAMMTdlFq1byFCiiEnYEtBFQHLlP8, a Zrenjaninski socijalni forum poziva građane da ukoliko podržavaju inicijativu osim što će glasati, podele ideje kako napraviti akciju davanja podrške ovoj inicijativi na lokalu tako što će nam pisati na http://www.zsf.rs/kontakti/

 

Comments are closed.