ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Samorganizovanjem stanara do boljeg upravljanja zgradama

Zrenjaninski socijalni forum (ZSF) je 9. i 12. jula, organizovao besplatne obuke stanara za primenu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, i to u MZ Dositej Obradović i na Bagljašu.

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, građani su se suočili sa još jednim obimnim Zakonom koji pred njih stavlja niz novih obaveza.

Stanarima su se kao uvodničari obratili Goran Markov, diplomirani pravnik i Miroslav Samardžić, politikolog, a posle njihovih izlaganja usledile su žive diskusije.

U toku sastanaka građani su bili u prilici i da dođu do besplatnih primeraka Vodiča za stanare kroz Zakon o stanovanju, koji je izradio ZSF. Zrenjaninski socijalni forum objavio je ovaj Vodič kako bi pomogao građanima da bolje upoznaju svoju stanarsku situaciju, da se bolje samoorganizuju i zaštite svoje interese i autonomiju.

Na sastancima su, osim stanara, učešće uzeli i volonterski upravnici zgrada, kao i oni profesionalni. Živa diskusija je pokazala da postoje građani koji su neobavešteni o konkretnim obavezama koje im Zakon nameće, ali i oni koji su se dobro samoorganizovali.

Miroslav Samardžić je istakao da je svrha ovih sastanaka što bolje upoznavanje građana kako sa odredbama Zakona, tako i sa stanjem u praksi, a sve u cilju što boljeg organizovanja stanarske samouprave. Po njemu, ovim Zakonom država i loklana samouprava skidaju sa sebe odgovornost za održavanje stambenih zgrada, ali je to istovremeno i prilika da se stanari organizuju samostalno. Istaknuto je da je neophodno da se u zgradama neguje dobra komunikacija među stanarima, kao i to da je najbolje da upravnik bude neko iz zgrade, a da je najlošija varijanta ona u kojoj postoji prinudni upravnik koga imenuje gradska uprava.

Postoje i primeri dobre prakse, u nekim zgradama stanari su pokazali visok stepen samorganizovanosti, izabrali su upravnika zgrade iz vlastitih redova i efikasno upravljaju zgradom. Većina stambenih zajednica opredeljuje se za profesionalne upranike kojih u Zrenjaninu trenutno ima četrnaest. Učesnici u diskusiji ukazali su da je nedostatak u Zakonu što nije ograničen broj stambenih zajednica kojima može upravljati jedan profesionalni upravnik, pa se zbog toga može desiti da oni sklope ugovre za upravljenje većim brojem zgrada, što ih može onemogućiti da budu efikasni.

Bilo je primedbi i na zakonsku odredbu po kojoj je za izbor profesionalnog upravnika neophodna dvotrećinska većina. Budući da je za njegovu smenu potrebna ista takva većina, profesionalnog upravnika nije lako smeniti. Iako Zakon dozvoljava da stanari sami donesu Pravila o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova zgrade, nije poznato da je neka stambena zajednica u Zrenjaninu tako postupila.

Obuke stanara se neophodne zato što se radi o obimnom Zakonu koji ulazi u komplikovanu pravnu materiju, ne samo stanovanja nego i svojinskih i drugih odnosa. Kod nas je običaj da država donese neki zakon koji opterećuje građane obavezma, a ne čini ništa da ih upozna sa sadržajem propisa i tako olakša njihovu primenu. Zakon o stanovanju utvrđuje veoma visoke kazne za stambene zajednice i stanare ukoliko se ne pridržavaju svojih obaveza.

Da bi upravljenje zgradama bilo efikasno, neophodno je učestvovnaje stanara, što još nije slučaj u dovoljnoj meri, postoji rizik da oni i dalje budu pasivni i pogrešno zaključe kako će profesionalni upranici obavljati sve posleove. U našoj sredini i u drugim oblastima nizak je nivo participacije grđana u javnom životu. Obrazovanje je neophodna pretpostavka učestvovanja, zbog toga će Zrenjaninski socijalni forum, u skladu sa svojim mogućnostima, nastojati da upozna građane sa njihovim pravima i obavezama.

Da bi Zakon uspešno bio primenjen neophodno je veće angažovanje gradske uprave. ZSF predalže da se pri gradskoj upravi otovri Kancelarija za podršku stanarima. Ova kancelarija trebalo bi da pomaže stanarima u primni Zakona,da im daje potrebna obaveštenja, uputstva i pravnu podršku.

Zrenjaninski socijalni forum

Comments are closed.