ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Obuka stnara za uprvaljanje zgradama

Zrenjaninski socijalni forum organizuje obuku stnara za upravljanje zgradama u MZ “Mala Amerika” u ponedeljak 12. avgusta u 19 sati. Obuku će vršiti diplomirani pravnik.


Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, građani su se suočili sa još jednim obimnim zakonom koji pred njih stavlja niz novih obaveza. Zrenjaninski socijalni forum organizuje obuke stanara u nadi da će tako pomoći građanima da bolje upoznaju svoju stanarsku situaciju i da se bolje samoorganizuju i zaštite svoje interese i autonomiju.


U okviru obuke biće interpretirane odredbe Zakona, ali građani će moći i da postavljaju koknkretna pitanja u vezi sa problemima sa kojima se suočavaju,

Comments are closed.