ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Podrška protestima građana

Zrenjaninski socijalni forum (ZSF) podržava građane koji proteklih nedelja traže više demokratije i medijskih sloboda.Političke institucije u našoj zemlji uzurpirala je vladajuća Srpska napredna stranka, politički sitem više nema demokratske i pluralne karakteristike, mediji su svedeni na propagandni servis vladajuće stranke. Izbori koji su održani poslednjih godina nisu bili demokratski, na njima nije bilo ravnopravnog takmičenja različitih političkih opcija. Sve su češći slučajevi fizičkih napada i ugrožavanja života opzicionih političara i novinara koji kritički pišu o režimu.

Zemlja sa ovakvim sistemom nema razvojne perspektive, Srbija sve dinamičnije gubi stanovništvo, najsposobniji mladi ljudi gledaju kako da pobegnu iz zemlje. Državni aparat je uništen partijskom upravom, ključne pozicije dobijaju osobe sa kupljenim diplomama, na sve strane bujaju korupcija, kriminal, javašluk i diletantizam.


Da bi protesti protiv ovakvog stanja stvari bili masovniji i uspešniji potrebno je da, pored političkih, budu postavljeni i ekonomski i socijalni zahtevi. Ukoliko demokratija postoji samo u političkim institucijama, a ne i u preduzećima, onda ona ne deluje privlačno običnim ljudima. Preduzeća u Srbiji su danas privatne tiranije u kojima su zaposleni lišeni ne samo pristojne zarade i radnih prava nego je negirano i njihovo elementarno ljudsko dostojanstvo.


Uslov za opstanak naše države je prekidanje rasprodaje nacionalne privredne imovine i prirodnih resursa. Telekom, EPS i druga javna preduzeća ne smeju se prodavati u bescenje, moraju ostati u državnom vlasništvu. Moramo zadržati kontrolu nad našim prirodnim resursima, oni ne smeju biti u vlasništvu stranih i domaćih privatnih kompanija.


Nema demokratije bez socijalne demokratije.


Zrenjaninski socijalni forum
U Zrenjaninu, 6.1.2019

Comments are closed.