ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

EVROPSKI APEL RADNIKA PROTIV EVROPSKE UNIJE

U ime radnika, omladine, sindikalnih i političkih aktivista svih vrsta radničkih pokreta, iz svih evropskih država (članica ili nečlanica EU)

U Britaniji je za 23. Jun zakazan referendum sa jednim prostim pitanjem: “ostati” u Evropskoj uniji ili “izaći”. Mi pozdravljamo one sindikate, i delove Laburističke partije, CLP-e i sve britanske radničke aktiviste koji su odlučili, uprkos pozivu vođstva Laburista i vladajućih struktura Evropske konfederacije sindikata (ETUC), da podrže “izlazak” Britanije iz EU 23. Juna. Od Grčke do Portugala, od Poljske do Nemačke i svuda redom, godinu za godinom na svojoj koži osećamo pravo značenje evropskih ugovora baziranih u “slobodnom i neometanom takmičenju”, uputstva i programa koje diktira Evropska unija ili Trojka (i koje sprovode sve vlade bez obzira na politički kolorit).

U državama koje bilo da pripadaju EU ili pridruženom partnerstvu, narodi i radnici cele Evrope osetili su na svojoj koži politiku: deregulacije, demontaže radničkog zakonika i radničkih prava (kao što su: penzije, socijalno osiguranje, kolektivni ugovori), privatizaciju-destrukciju javnog sektora i rezanje budžeta u ime nacionalnih dugova, te postavljanje pod znak pitanja svaku formu nacionalnog i narodnog suvereniteta.

Opominjemo da Evropska unija (prepletena sa NATO raznim ugovorima) podržava strane vojne intervencije koje stvaraju milione izbeglica.

Opominjemo takođe da su na sastanaku Evropskog vrha od 18 i 19 februara, predsednik Britanske vlade i Evropska komisija, sklopili ugovor koji će dovesti do još veće konkurencije među radnicima. Po ovom ugovoru, radnici iz ostalih država EU prilikom emigracije u Britaniju biće četiri godine uskraćeni za socijalna prava koja su britanski radnici pridobili klasnom borbom. To će jedino dovesti do takmičenja među radnicima i do nove ofanzive za snižavanje “cena rada” britanskih radnika ohrabrujući klimu ksenofobije. Protiv ovakve “Evropske unije” koja na svaki način znači okretanje radnika protiv radnika u korist kapitalista i bankara, mi pretpostavljamo savez radnika i naroda cele Evrope za odbranu i ponovno osvojanje radničkih prava, suvereniteta i demokracije. Zajedno sa 578 delegata koji su se sreli u Trondheimu na kongresu Konfederacije sindikata norveških radnika (LO), mi podržavamo britanske radnike koji će glasati za “izlazak” Britanije iz EU i za “zajedničku borbu ruku pod ruku svih radnika Evrope i celog sveta”. Pobeda britanskih radnika 23. juna biće prekretnica za sve radnike koji se u svim državama putem klasne borbe suprotstavljaju destruktivnim planovima EvroAnna Helena SCHUSTERpske unije i vladama koje podržavaju njenu politiku.

Pokretači poziva:

Peter KREUTLER (ViceChair Afa Düsseldorf, Ver.di ( member of the executive committee of the 6th Sector shopstewards conference ( Central and local government public workers ) Düsseldorf Dr Cornelia MATZKE (former member of the Saxony Regional Assembly after 1989, Ver.di) Norbert MÜLLER (Ver.di, AfA, Francfurt/Main) Peter SAALMÜLLER (Ver.di, SPD) Anna Helena SCHUSTER(Ver.di, shop-steward) Birgit SCHUTZ Food service Trade Union ( NGG ), member of the company committee , AfA Düsseldorf) Holger PFEIFFER (Ver;di, shopsteward) H.W. SCHUSTER (Ver.di, Shopsteward, Chair AfA Düsseldorf)

o99XmSGvDg7GnHPTR6rcOqGa9Is7NVcWe6CStwTbn9vCoRSJsgSc5RtRvtsqisg6-word

Vašu podršku pošaljite na adresu:

H.W. Schuster, Liebfrauenstraße 31, 40591 Düsseldorf, Fax +49 211 7599092

Email: h.w_schuster@yahoo.com

Comments are closed.