ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Potrebno je da se zaustavi rad Prekona d.o.o.

Povodom saopštenja za javnost PREKON d.o.o. od 17.7.2020. smatramo svojom obavezom da na isto odgovorimo u cilju istinitog informisanja javnosti.

Ukoliko je rukovodstvo Prekon d.o.o. zaista spremno da u saradnji i uz pomoć lokalne samouprave, nadležnih pokrajinskih organa i nadležnih ministarstava u narednom, kratkom roku izmesti svoje prerađivačke pogone van gradske zone, mi ćemo takvu spremnost bezrezervno podržati. Sa još većom radošću podržaćemo i to što isto rukovodstvo razmatra mogućnost javno-privatnog partnerstva sa kompanijom Energo-zelena iz Inđije. Ako je navedeno tačno, onda imamo zajednički cilj i ne bi trebalo da imamo nikakve nesuglasice ubuduće.


Međutim, ovakva i slična obećanja dobijali smo bezbroj puta u poslednjih nekoliko godina. Pored toga Prekon d.o.o. je u svom saopštenju naveo i sledeće „…mi smo do sada, a imamo u planu i za ubuduće, da konstantno ulažemo i unapređujemo proizvodnju i maksimalno obezbeđujemo redukovanje eventualnih neprijatnih mirisa.“ S obzirom da znamo kako su dosad „maksimalno redukovali neprijatne mirise“ imamo opravdanu sumnju da će tako „redukovati“ i ubuduće. Uostalom, ne radi se o „eventualno neprijatnim mirisima“ već su neprijatni mirisi činjenično stanje na šta ukazuje veliki broj i pojedinačnih i grupnih prijava građana nadležnim organima lokalne samouprave, a sigurni smo da to isto potvrđuju i skorašnja okupljanja nezadovoljnih građana, koja postaju sve brojnija iz nedelje u nedelju. Na osnovu navedenog predlažemo da d.o.o. Prekon u budućem periodu ne troši resurse u „redukovanje neprijatnih mirisa“ već svu svoju energiju usmeri u realizaciju izmeštanja svojih pogona van gradske zone ili još bolje, u partnerstvo sa gore pomenutom kompanijom Energo-zelena iz Inđije.


Potpuno smo svesni toga da je ova grana privredne delatnosti samo jedna karika u proizvodnom lancu od proizvodnje na njivama do prerađivačko-prehrambene industrije, čijim bi prestankom rada došlo do uništenja celokupne klanične industrije, kako Prekon d.o.o. navodi u svom saopštenju. Iako smatramo da su takva predviđanja preterana, potpuno smo sigurni da do toga neće doći ukoliko Prekon d.o.o. u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim ministarstvima zaista u što kraćem roku realizuju ono što je navedeno na početku saopštenja: izmeštanje van gradske zone ili saradnja sa kompanijom iz Inđije.


U istom saopštenju navedeno je i da su prijave protiv d.o.o. Prekon političke prirode, namerno i tendeciozno agitovanje pojedinih ostrašćenih struktura u cilju sopstvene političke promocije i da su te aktivnosti mnogo veći problem za naš grad od svih prijatnih i manje prijatnih mirisa. Ovaj deo saopštenja ne možemo drugačije okarakterisati nego kao nevešto pravdanje, ali i kao bezobzirno vređanje desetine hiljada stanovnika ovog grada, koji prema mišljenu d.o.o.Prekon nisu sposobni da razlikuju prijatan od neprijatnog mirisa. Navedene prijave protiv d.o.o.Prekon nisu političke prirode već egzistencijalne. Mi iz udruženja građana „Stop kafileriji“ jesmo ostrašćeni, ali ne u cilju sopstvene političke promocije, već u cilju ostvarenja naših ljudskih prava na čist vazduh, prava na zdravu sredinu, prava naše dece da rastu i stasavaju u zdravom prirodnom okruženju. Takve akcije sigurno nisu problem za grad. Problem su za one koji nam to pravo uskraćuju.


Nije potrebno da se zabrani rad i zatvore svi pogoni industrije gde se obavljaju delatnosti  povezane sa delatnošću Prekon d.o.o. Potrebno je da se zaustavi samo rad Prekon d.o.o. dokle god isti ugrožava zdravlje i živote desetine hiljada stanovnika Zrenjanina.


I na kraju, u saopštenju Prekon d.o.o. navedeno je i da stoje iza svojih napora da preduzmu sve potrebne mere da više ne budu prozivani kao zagađivači životne sredine. Po našem mišljenju, ne treba da preduzimaju mere kako ne bi bili prozivani, već je potrebno da preduzmu mere da zagađivači ne budu. Samim tim i prozivke će prestati.


Udruženje građana
„STOP KAFILERIJI“

Comments are closed.