ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

IZVEŠTAJ „NAŠE BORBE” POVODOM SMRTI ŽARKA ZRENJANINA – UČE

Žarko Zrenjanin – Uča

U novembru 1942 g. nemački fašistički razbojnici ubili su jednog od najboljih sinova Vojvodine, vernog člana i vrlo odgovornog funkcionera naše Komunistđčke partije Jugoslavije, druga Žarka Zrenjanina – Uču.

Drug Uča je u celoj Vojvodini bio poznat kao hrabar borac protiv fašizma i raznih protivnarodnih vlada. Više od 15 godina on se nalazi u prvim redovima našeg naroda za slobodu i bolju budućnost. Kao đak učiteljske škole isticao se kao veliki rodoljub i vrlo rano je pristupio radničkom pokretu. Radi svog revolucionarnog rada protivnarodni režimi izbacili su druga Uču iz službe. Mnogo puta je bio hapšen i mučen na policiji, tri godine robije izdržao je u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. Posle hapšenja i mučenja drug Uča se još više predavao narodnoj stvari i još odlučnije se borio za slobodu i sreću svoga naroda. Drug Uča je neumorno radio na obnavljanju i jačanju naše Partije u Vojvodini i podizanju i vaspitanju našeg partiskog kadra. Više godina je bio sekretar Pokrajinskog komiteta za Vojvodinu i član Centralnog komiteta KPJ.

Kad je nemački razbojnički fašizam napao i porobio našu zemlju, drug Uča neumorno radi na organizovanju partizanskih odreda u Vojvodini.

Drug Uča se uvek isticao u celokupnom političkom životu Vojvodine. Kroz niz godina on je istupao kao pretstavnik naše Partije i radničkog pokreta u Vojvodini. Drug Uča je izdavao partiski list “Istinu”, koji je vaspitavao mnoge aktiviste Partije i SKOJ-a. U zajednici sa drugim drugovima on pokreće i piše članke za masovni politički list “Trudbenik”.

Smrću gdruga Uče gubi današnji Narodnooslobodilački pokret Vojvodine jednog od svojih vođa i organizatora, a naša Partija vernog člana i vrlo odgovornog funkcionera.

Slava narodnom borcu drugu Žarku Zrenjaninu – Uči!

1 Članak štampan u listu “Naša borba”, organu KPJ za Vojvodinu, br. 1 od januara 1943 godine. Original, umnožen na geštetne-RU, ćirilicom, nalazi se u arhivi CK SKS pod br. 4176.

2 Žarko Zrenjanin-Uča, narodni heroj

Tekst je deo ZBORNIKA

VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE

DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU JUGOSLOVENSKIH NARODA

KNjIGA 6

BORBE U VOJVODINI 1941—1943

DOKUMENTA PARTIZANSKIH JEDINICA I PARTISKIH ORGANIZACIJA

Comments are closed.