ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Drugi oktobar, dan kad je u Zrenjaninu pobeđen fašizam

Na današnji dan, 2. oktobra 1946. godine, grad Zrenjanin je dobio svoje ime, koje i danas koristi, a koje je dobio po jednom narodnom heroju.

Na svečanoj sednici Gradskog narodnog odbora u gradu koji se tada zvao Petrovgrad, odlučeno je da će se tog dana, na današnji dan 1946. godine, ovaj grad zvati po narodnom heroju Žarku Zrenjaninu.

Žarko Zrenjanin Uča rođen je 11. septembra 1902. godine u selu Izbištu u blizini Vršca. Još kao đak Učiteljske škole u Somboru postao je član revolucionarnog omladinskog pokreta.

Bio je član Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, politički sekretar Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu i organizator ustanka u Vojvodini.

Za narodnog heroja Jugoslavije proglašen je 5. decembra 1944. godine zbog zasluga u organizovanu revolucionarnog radničkog pokreta i Narodno oslobodilačke borbe u Vojvodini.

 

Izvor:

Na današnji dan grad Zrenjanin dobio svoje ime

Comments are closed.