ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Preduzetnici traže smanjivanje plata radnika

Prema izveštavanju medija, pojedini zrenjaninski preduzetnici negoduju zbog visine zarada koje radnicima isplaćuju u nemačkoj kompaniji Drekslmajer i navode da ih zbog tih, većih plata, napušta sve veći broj radnika, kao i da velike kompanije imaju privilegije u odnosu na male.

Preduzetnik iz Zrenjanina Dragan Vidaković, izjavio da nije reč samo o Drekslmajeru, nego uopšte o svim velikim kompanijama (http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:727654-Zrenjaninski-preduzetnici-negoduju-zbog-visokih-zarada-u-nemackoj-kompaniji)

Gospodin Vidaković jedan je od najgorljivijih pristalica inicijative da se gradu Zrenjaninu promeni naizv u Petrovgrad, bez referenduma i saglasnosti njegovih stanovnika.

S obzirom na uslove i intenzitet rada plate u Drekslmajeru nisu uopšte visoke, nego su plate u drugim preduzećima skandalozno niske.

Nova srpska buržoazija dobro razume da su nadnice i profit, radnici i kapitalisti u nepomirljivom sukobu. Kapitalisti koriste slabu političku organizovanost radničke klase kako bi do maksimuma intezivirali eksploataciju zaposlenih i tako povećali svoje profite. Njima ne pada na pamet da radnike zadrže u svojim preduzećima, tako što će im povećati plate i poboljšati uslove rada, već traže da se smanje plate u drugim reduzećima, i da se tako u Zrenjaninu proizvede socijalna katastrofa.

Tačna je konstatacija da veliki i mali privredni akteri nisu u ravnopranom položaju. Odlučujući faktor za ekonomski uspeh nekog preduzeća je moć koju ono ima na tržištu i bliske veze sa državom. Kaptalizam – to je krupni biznis srastao sa državom, kako je upozoravao istoričar Fernan Brodel. Tzv slobodna konkurencija je koncept koji postoji samo u udžbenicima ekonomije.

Zrenjaninu, 17.5.2018

Comments are closed.