ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Javna preduzeća u službi privilegovanih pripadnika političkih stranaka na vlasti

Proteklih nedelja zrenjaninci se bune zbog visokih cena za daljinsko grejanje.

Problem nije samo u visokoj ceni, nego što gradska toplana ne dozvoljava individualna isključenja, tako da ljude faktički tera da primaju skupu toplotnu energiju koju potom ne mogu da plate. Ako već ne mogu da spuste cenu, oni su dužni da omoguće invidualna isključenja tako da građani mogu da biraju na koji će način da se greju.

Osnovni princip tržišnih sloboda čak i kod “ovih liberala” (što su danas na vlasti) je tako da svako može slobodno da odluči i da ima slobodu izbora da li će da troši neki proizvod ili neće, a kako sada stvari stoje, građani su prinuđeni da koriste usluge toplane, budući da im se ne dozvoljava da se isključe.

Takođe važan problem je što se mora izvršiti pritisak na javna preduzeća da oni postanu servis građana, a ne servis privilegija za pripadnike vladajućih političkih stranaka. Troškovi koje imaju javna preduzeća su prenaduvani zbog partijskog zapošljavanja. Oni imaju preveliki broj zaposlanih, onda troškove za njihove plate prevaljuju na građane tako što im podižu cenu usluga.

Nužan je jedan socijalni demokratski pokret u Srbiji koji će javna preduzeća vratiti građanima i vratiti ih njihovoj osnovnoj funkciji, da snabdevaju građane javnim dobrima. Najava vlasti da će se u tom sektoru vršiti privatizacija, dovešće do još gore situacije i umesto javnih monopola dobićemo privatne monopole i tada više nećemo imati nikakvu mogućnost da utičemo na rad tih preduzeća.

Comments are closed.