ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Da li je “Gradska toplana” iz Zrenjanina sposobna da obavlja svoju delatnost

JKP „Gradska toplana“ iz Zrenjanina saopštila je da postoji realna opasnost da ostane bez električne energije. Naime, 1. marta istekao je ugovor koji je ovo javno preduzeće prošle godine sklopilo sa „EPS Snabdevanjem“. Toplana je 1. februara pokrenula postupak nabavke električne energije i potom je od  „EPS Snabdevanja“ dobila ponudu čiji je iznos bio tri puta veći od one koju je preduzeće dobilo prošle godine, a koja je tada iznosila 26 miliona dinara . Ovogodišnja ponuda zaprimljena je 10. februara i iznosila je 77 miliona dinara bez PDV-a.

Gradska toplana tvrdi da nije imala dovoljno sredstava za novu nabavku pa je prešla na rezervno snabdevanje koje ne može da traje duže od dva meseca, odnosno do 1. maja. To znači da će Toplana, ukoliko problem ne bude rešen, ostati bez električne energije.

Ukoliko nije u stanju da plati električnu energiju, kako će Toplana uspeti da plati prirodni gas koji koristi kao gorivo? Planom rada ovog preduzeća za 2022. godinu predviđeno je da će ono potrošiti 9.635.000 kubnih metara gasa. Ukupno je za nabavku  goriva i energije u ovoj godini predviđno 400.412.000 dinara. Još pre izbijanja ukrajinskog rata nastala je energetska kriza i u ovom trenutku potpuno je neizvesno da li će Srbija biti uredno snabdevana gasom i po kojoj ceni.

Da stvar bude još gora, Toplana predviđa da će njen dug po dugoročnim kreditima 31.12.2022. iznositi 6.119.571 evra.

Zahtevamo da uprava ovog javna preduzeća i najviši gradski funkcioneri odmah obaveste javnost da li Toplana uredno otplaćuje kreditne rate i od koga su krediti uzeti. Budući da Toplana iz ostvarenih prihoda očigledno nije u mogućnosti ni da finansira tekuće poslovanje, izvesno je da neće moći ni da vrati ogroman dug. U tom slučaju kreditor može postati njen vlasnik, a Zrenjaninu preti opasnost da ostane bez najznačajnijeg komunalnog infrastrukturnog objekta, kao što je ostao bez gasne mreže. Naime, nju je preuzeo Srbijagas zbog neizmirenog duga.

Inače, Strategijom održivog razvoja Grada Zrenjanina za period od 2014. do 2020. bilo je predviđno da Toplana uvede alternativne izvore  energije u u periodu 2015-2020. Zahtevamo da uprava Toplane odgovri šta je u vezi sa tom obavezom do sada uradila. Vreme jeftine energije je prošlo, a gradska vlast i Toplana  do sada nisu bili dovoljno angažovani na modernizaciji sistema daljinskog grejanja.

Inače, ovo javno preduzeće već godinama na svom čelu ima vršioca dužnosti direktora, što je nezakonito.

Comments are closed.