ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Ekonomska demokratija i Radničko akcionarstvo

Konferencija Zrenjaninskog socijalnog foruma

11-12. april 2015 – 10:00h

Velika sala Kulturnog Centra – Zrenjanin; Ulica Narodne omladine 1, Zrenjanin

Autonomne levičarske grupe u Srbiji do sada su pretežno defanzivno delovale, reagovale su na slučajeve pljačkaške privatizacije i kršenja prava radnika. Nije bilo pokušaja da se izradi alternativni program ekonomske politike. Stoga, želimo da razvijemo debatu na kojoj će se raspravljati o tome da li su različiti modeli ekonomske demokratije primenljivi u Srbiji.

Na konferenciji će biti izložena iskustva iz sveta i regiona u vezi sa radničkim akcionarstvom, kooperativama i drugim oblicima organizacije preduzeća u kojima su radnici vlasnici i učestvuju u upravljanju. Na početku bi posebnu pažnju posvetili kontekstu ekonomske krize u EU.

Ekonomska demokratija je teško ostvariva bez podrške državnih institucija i zakonodavstva. Na skupu će se raspravljati o javnim politikama koje su neophodne kako bi alternativni programi bili implementirani. Treba utvrditi u kojim sektorima ekonomije je moguće organizovati preduzeća koja su u vlasništvu zaposlenih a gde treba zadržati ili obnoviti javno vlasništvo.

Cilj konferencije je da se levica afirmiše kao politički subjekat koji je sposoban da ponudi rešenja za najteže društvene probleme kao što su nezaposlenost, privredna zaostalost i slično.

Izrada alternativnog koncepta ekonomskog sistema doprineće širenju socijalne podrške levičarskim grupama i njihovom organizacionom jačanju. Levica u Srbiji svoju delatnost ne sme iscrpljivati samo u kritici neoliberalnog modela, ona mora biti sposobna da ponudi jasnu alternativu.

Kroz dvodnevnu konferenciju o kooperativama i zadrugarstvu, zakonskoj regulativi, načinu osnivanja i vođenja zadruga i kooperativa, uz kvalitetna iskustva iz inostranstva i edukativne prezentacije, organizacije članice Levog samita Srbije će imati prilike da usvoje pozitivne modele pravljenja kooperativa kao vid samoorganizovanja i poboljšanja uslova privređivanja u Srbiji.

Na sledećim linkovima je program konferencije:

Plakt

Program konferencije

Comments are closed.