ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Sastanak građana o problemu pijaće vode u Zrenjaninu

Zrenjaninski socijalni forum organizuje u petak, 29. juna 2018. Sastanak građana o problemu pijaće vode. Skup će biti održan u MZ Bagljaš, početak je u 19 sati.

O problemima vezanim za fabriku vode govoriće Zoran Dedić, novinar lista Zrenjanin. Pozivi za učestvovanje upućeni su i vd direktoru JKP Vodovod i kanalizacija, g. Predragu Bodirogi i direktoru Zavoda za javno zdravlje dr Zdravku Ždralu. Takođe,pozvani su i predstavnici Kompanije Synertech Engineering

Od 2004. godine zabranjena je upotreba vode za piće u Zrenjaninu. Postrojenje za prečišćavanje koje je izgrađeno ne može da počne sa radom zbog toga što po Zakonu o komunalnim delatnostima privatna firma ne može da se bavi tom delatnošću, što je bilo poznato i kada je ugovor sklopljen.

Ugovorom koji je sklopljen između Vodovoda i privatnog investitora bilo je predviđeno da investitor finansira izgradnju prečistača, a da prečišćenu vodu prodaje gradu po ceni od 28 evrocenti po kubiku.

Izgradnju ovog postrojenja prate brojne kontroverze. Više stručnjaka za oblast tehnologije vode izrazilo je skepsu u vezi sa tehničkim kvalitetom realizovanog projekta, a privatni investitor ne izjašnjava se o tim primedbama.

Predloženo je da grad ili država otkupe već izgrađenu fabriku vode, što je problematično iz više razloga: javnost nije upoznata sa tehničkim detaljima, ekipa stručnjaka za tu oblast nije dala ocenu primenjenih tehničkih rešenja, ne zna se da li je ugrađena nova ili polovna oprema, kako će biti utvrđena cena, koliko će stvarno koštati kubik prečišćene vode, da li postrojenje obezbeđuje kvalitet vode koji je predviđen nacionalnim pravilnikom i sl.

Zrenjaninski socijalni forum smatra da su direktori  Vodovoda i Zavoda za javno zdravlje dužni da građane obaveste o svojim saznanjima u vezi sa ovom problemima. Zavod za  javno zdravlje je nadležan za kontrolu higijenske i zdravstvene ispravnosti vode.

Novinar Zoran Dedić je od početka pratio zbivanja oko izgradnje fabrike vode objavio je više članaka o toj problematici.

Do sada građani nisu učestvovali u rešavnju ključnog komunalnog problema u našem gradu. Sastanak se organizuje kako bi oni dobili relevantne informacije na osnovu kojih bi i sami mogli da se angažuju.

Zrenjaninski socijalni forum je udružnje građana koje nastoji da motiviše građane da aktivno učestvuju u poslovima loklane samouprave.

 

Comments are closed.