ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Marksizam i postmarksizam

Tribina Zrenjaninskog socijalnog foruma o temi Marksizam i postmarksizam biće održana u četvrtak, 15. septembra u 19 sati u sali KUD Petefi na staroj pijaci.Govoriće dr Alpar Lošonc, filozof.

Postmarksizam se može razumeti kao određenje, idejni obrazac u odnosu na tumačenje i promene sveta posle pada marksizma kao ideološke doktrine.

Situacija se može pokazati na sledeći način:

a) pokazivanje mesta gde se može identifikovati logika postmarksizma (časopisi, pokreti, itd.),

b) prepoznavanjem izdvojenih problema koje nosi na sebi žig postmarksističkog ophođenja.

Shodno tome, biće posvetićeno više pažnje upravo tome i sa naznačivanjem određenih pitanja (kriza, odnos prema kulturnim ili polnim obrascima, relacija prema nejednakostima, itd.)

Predavač će osvetliti razlike postmarksizma u odnosu na “klasični marksizam”.

Comments are closed.