ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

FEMINIZAM I SOCIJALIZAM – JEDNA ILI VIŠE BORBI?

Tribina Zrenjaninskog socijalnog forumaFeminizam i Levica“ će biti održana u četvrtak 28. aprila u 19h u sali KUD Petefi u Zrenjaninu. Govoriće dr Maja Solar, filozofkinja.

Da li je nužno da neko ko se smatra socijalistom/socijalistkinjom automatski, odmah bude i feminista/feministkinja?

Da li se zajedništvo radničke i ženske borbe naprosto podrazumeva ili se radi o različitim borbama koje moraju pronalaziti načine udruživanja ne bi li izgradile zajednički front samoorganizovanog radničkog i ženskog pokreta?
I da li je poželjno redukovati koncept pola na koncept klase (i obrnuto) ili davati prevagu jednom ili drugom obliku opresije kao bitnijem?

Odgovor najpre treba tražiti u istoriji, oslanjajući se na neke bitne punktove istorije socijalizma i feminizma. Tribina bi trebala da ponudi odgovore kada i kako su se ove dve struje – u teoriji, politici i pokretima – preplitale, sudarale, spajale i razdvajale, gradile savezništva i saborništva, te kako je to izgledalo kada su one koincidirale u reformskom liku (feminizam socijalnog blagostanja) a kako, kada su koincidirale u revolucionarnom liku (socijalistički feminizam).

Nakon istorijskog pregleda, uvodničarka će ocrtati osnovne razlike klasnih i polnih relacija, imajući u vidu strukturu odnosa proizvodnje i odnosa moći, gde će ukazati na čvorna mesta borbe koja mora biti i jedna i višestruka.

Maja Solar je doktorirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, članica je grupe Gerusija, prevoditeljka je i pesnikinja.

Tribinom će moderirati Miroslav Samardžić, politikolog i aktivista Zrenjaninskog socijalnog foruma.

Comments are closed.