ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Protiv poslovnog urušavanja “Vinograda” radi bezuslovne privatizacije

Zastupnik državnog kapitala u AD „Vršački vinogradi“ Ivan Lujanović već duži period vremena ne obavlja svoju funkciju, dok je odbor direktora „Vinograda“ ostao bez dva člana. Izvršni direktor „Vršačkih vinograda“ Vladislav Nestorović, suočen sa paralizom upravljanja u Društvu, podneo je ostavku. Umesto da se bavi ovim ozbiljnim problemima u poslovanju AD „Vršački vinogradi“ Predsednik Opštine Vršac je zaokupljen samo njihovom privatizacijom. Poslovno urušavanje „Vinograda“ usled paralize u upravljanju Društvom nije predmet njegovog interesovanja. Nije našao za shodno da od većinskog vlasnika, države, zatraži da savesno vrši svoja vlasnička prava, kako „Vinogradi“ ne bi propali i pre privatizacije, te kako bi potencijalni investitori stekli utisak domaćinskog poslovanja, a ne utisak rasula u „Vršačkim vinogradima“. Država, sa druge strane, ovakvim neodgovornim ponašanjem podriva svoje pozicije u procesu privatizacije AD „Vršački vinogradi“, jer će investitor koji primeti poslovno rasulo ponuditi manju cenu za „Vinograde“, te će se koristiti ucenama i uslovljavanjima u procesu pregovaranja, kako bi ostvario vanredno povoljne uslove u procesu preuzimanja kompanije.

Dana 05.02.2015. godine održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave, na čelu sa predsednikom Opštine Vršac Čedomirom Živkovićem, sa italijanskim predstavnicima multinacionalne komapnije „Eurofenster“, zainteresovane za privatizaciju AD „Vršački vinogradi“. Po ko zna koji put na tom sastanku nisu pozvani i predstavnici manjinskih akcionara i reprezentativnih sindikata u kompaniji, koji imaju ogroman interes i zebnju, kada je budućnost kompanije u pitanju! Oni brane, po poslednjoj proceni kapitala, 28% kapitala, tj. preko 8 miliona evra (ukupno 1153 akcionara), a po našoj proceni, čak i mnogo više, tj. preko 11 miliona evra. Zato nam nije svejedno sa kojim strateškim partnerom će „Vršački vinogradi“ u budućnosti sarađivati.

Treba podsetiti širu javnost da su obe prethodne privatizacije bile pljačkaške, da je ogromna većina zaposlenih i akcionara prošla kroz pakao, i da baš zbog toga nikome ne verujemo, pogotovo ne našim političarima koji su nas, u poslednjim decenijama, više puta izneverili. Nije normalno da je Ivan Lujanović, zastupnik državnog kapitala, bio u našoj kompaniji poslednji put juna meseca 2014. godine, i da ga mi zaposleni plaćamo za njegov nerad! Zamislite običnog radnika koji se na posao ne bi javio mesecima bez ikakvog opravdanja, kakva bi njegova sudbina bila već posle nekoliko dana?! U ovom slučaju, mi smo urgentno tražili 26.01.2015. godine njegovu smenu sa mesta zastupnika kapitala i odblokiranje rada Odbora direktora. Do dana današnjeg, po starom običaju naših državnih činovnika, nikakav odgovor nismo dobili. Da li stvarno pojedini državni činovnici (koji snose moralnu, političku i krivičnu odgovornost za loše poslovanje „Vinograda“, tj. pljačkaške rezultate) namerno rade sistematski na urušavanju poslovanja kompanije, radi brže bezuslovne privatizacije? Na osnovu svih činjenica neka proceni i šira javnost Srbije, kao i evropske institucije, pošto će sa ovim našim problemom, kao i do sada, biti upoznate.

Paradoksalno je što postoje kratkoročna, srednjoročna i dugoročna rešenja za kompaniju, a to se i može videti u strategiji razvoja izrađenoj od strane radnika društva dipl. ing. Jona Popova i prosleđene svim relevantnim institucijama na izjašnjenje još pre skoro 4 meseca, a da odgovor još uvek nije stigao. Izgleda da je, u tom pogledu, Berlin bliži od Beograda.
Sindikat „Nezavisnost“ u „Vršačkim vinogradima“ A.D. obratio se još 10.12.2014. godine jednim otvorenim pismom Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima radi primene i sprovođenja mera da bi kompanija bolje privređivala i ostvarila veći profit. Kratkoročne mere koje su predložene uključuju više mera i aktivnosti, od formiranja stručne komisije za procenu nerentabilnih parcela kako bi se zaustavilo višedecenijsko neracionalno trošenje novca (iznad 5 miliona evra godišnje), preko zapošljavanja po hitnom postupku 346 proizvodnih radnika (koji su nam preko potrebni), pa do nove profesionalne sistematizacije radnih mesta i uvođenja raspona plata između spremačica i direktora od maksimum 1:2,5. Na kraju, kao poslednja hitna mera, potrebno je da nam se odobri uzimanje bankarskog kredita kako bismo došli do svežih obrtnih sredstava. Garancija za kredit je kapital procenjen na preko 29 miliona evra, sa zalihama vina od 11 miliona litara i imovinom rasterećenom od hipoteka. Do dana današnjeg nikakav odgovor u vezi sa ovim merama nismo dobili, a pismo je poslato još 10.12.2014. godine.

Sindikat „Nezavisnost“ i Udruženje akcionara AD „Vršački vinogradi“ očekuju da se u narednom periodu država, kao većinski vlasnik kapitala „Vinograda“, i lokalna smouprava u Vršcu, u prvom redu bave obezbeđivanjem uslova za uspešno poslovanje AD „Vršački vinogradi“, kao neophodne pretpostavke za napredak ovog regiona i privredni razvoj, kao i za uspešnu privatizaciju, te da u tom pravcu hitno obezbede deblokadu rada organa upravljanja AD „Vršački vinogradi“ i realizaciju razvojnih projekata ovog Društva.

PREDSEDNIK SINDIKATA „NEZAVISNOST“
“VRŠAČKI VINOGRADI”
Jon Popov

REDSEDNIK UDRUŽENJA AKCIONARA
AD „VRŠAČKI VINOGRADI“
Dorel Mohora

Comments are closed.