ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Pravo na sticanje obrazovanja i položaj prosvetnih radnika

U savremenim društvima jaz između bogatih i siromašnih potiče, između ostalog i od nejednakog pristupa obrazovanju.

Od početka sedamdesetih godina dvadesetog veka svuda u svetu su prisutna nastojanja da se i obrazovni proces privatizuje, da se pretvori u privrednu delatnost i prepusti privatnim institucijama, koje su, navodno, efikasnije i jeftinije od državnog školstva.

Posledice delimične privatizacije obrazovanja u Srbiji već su vidljive. Privatne škole i univerziteti više na tržištu prodaju diplome nego što se bave istinskim obrazovanjem učenika. Zbog ogromnog značaja koje obrazovanje ima ono mora i dalje ostati deo javnog sektora i biti tretirano kao javno dobro.
 
Ulaganje u obrazovanje nije trošak, ono ima pozitivne ekonomske efekte. U savremenim privredama velike zarade se ne ostvaruju u proizvodnji običnih roba nego u proizvodnji znanja, informacija, koncepata, imidža, afekata… Populacije koje nemaju značajan obrazovni kapital postaju nekonkurentne na svetskom tržištu, obavljaju slabo plaćene manuelne poslove, osuđene su na podređeni pložaj i večito siromaštvo.

Ova tribina Zrenjaninskog socijalnog foruma predstavlja nastavak saradnje sa prosvetnim sidikatima na lokalu, uz obaveštavanje javnosti o tome kakve su prilike u prosveti u Zrenjaninu: da li su zbog opšteg siromaštva i ruiniranja svih javnih delatnosti umanjene mogućnosti za sticanje obrazovanja; da li su nastavni programi prilagođeni savremenim pogledima na proces učenja; kakav je materijalni položaj obrazovnih institucija i prosvetnih radnika; koji problemi postoje u upravljanju školama…

Uvodničarima tribine Ranku Hrnjazu i Dušanu Kokotu u Zrenjanin često nije omogućeno da javno iznesu stavove vezane za probleme u prosveti zbog svojih kritičkih stavova prema neoliberalnim merama koje sprovode gradske strukture vlasti, zbog kritike dualnog obrazovanja i rada lokalnog parlamenta. Zrenjaninski socijalni forum zato ovom tribinom daje mogućnost da se u javnosti iznesu njihovi stavovi.

Tribina Zrenjaninskog socijalnog foruma o temi Pravo na sticanje obrazovanja i položaj prosvetnih radnika u Zrenjaninu biće održana u utorak, 19. septembra 2017. godine, u Maloj sali Kulturnog centra s početkom u 19h. Učestvuju Ranko Hrnjaz i Dušan Kokot, prosvetni radnici i sindikalni aktivisti. Moderator je Miroslav Samardžić, aktivista ZSF.

 

Comments are closed.