ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Posledice istorijskog revizionizma

Prema pisanju “Večernjih novosti” sudovi u Srbiji počeli su da rehabilituju pripadnike ustaškog pokreta i ozloglašene SS Princ Eugen divizije, a država je, posle odluke Upravnog suda, u obavezi da im vrati kuće i njive!

Po rečima direktora Agencije za restituciju Strahinje Sekulića, ovakvih slučajeva je sve više, ali će se Agencija ipak oglušiti o odluku Upravnog suda. Reporter “Novosti” imao je uvid u tri takva rešenja u vezi sa pripadnicima SS snaga iz Srpske Crnje, Vršca i Zrenjanina. (http://www.novosti.rs/)

Prema Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, lice koje je bilo pripadnik okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Republike Srbije, za vreme Drugog svetskog rata, kao ni njegovi naslednici nemaju pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje.

Zrenjaninski socijalni forum uporno ukazuje do kakvih paradoksalnih i katastrofalnih posledica dovodi istorijski revizionizam.

Posebno je problemtičan Zakon o rehabilitaciji (2011) kojim se uređuje rehabilitacija lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga, lišena života, slobode ili drugih prava do dana stupanja na snagu ovog zakona, dakle ne postoji vremenska granica u prošlosti. Osnov za rehabilitaciju je da je neko lice kažnjeno bez sudske ili administrativne odluke. Rehabilitacija je moguća i za lica koju su kažnjena sudskom ili administrativnom odlukom, ukoliko je ona bila doneta protivno načelima pravne države i opšteprihvaćenim standardima ljudskih prava i sloboda.

Pravo na rehabilitaciju nemaju lica koja su za vreme trajanja Drugog svetskog rata na teritoriji Republike Srbije lišena života u oružanim sukobima kao pripadnici okupacionih oružanih snaga i kvislinških formacija.

Ne mogu se rehabilitovati i nemaju pravo na vraćanje oduzete imovine pripadnici okupacionih snaga koje su okupirale delove teritorije Republike Srbije tokom Drugog svetskog rata i pripadnici kvislinških formacija, a koji su izvršili, odnosno učestvovali u izvršenju ratnih zločina.

Prema tome, po slovu Zakona, pravo na rehabilitaciju imaju i lica koju su bila pripadnici okupacionih i kvislinških formacija, pod uslovom da nisu učestvovali u vršenju ratnih zločina, tj da odlukom nekog organa posleratnih vlasti nisu proglašeni za ratne zločince ili učesnike u ratnim zločinima, i ukoliko nisu poginuli u oružanim sukobima.

Zašto je ovakav Zakon donet? Trebalo je kriminalizovati jugoslovenske komunističke antifašiste, a glorifikovati saradnike nacista, prvenstveno zbog toga što su bili antikomunisti. Za kulturnu hegemoniju nove srpske buržaozije korisniji su Nedić, Ljotić, Draža Mihailović, i slični, nego partizani, važniji su interesi kapitalizma od antifašističke borbe. Najpre su rehabilitovani četnici, a potom i ustaše i pripadnici ozloglasne SS divizije Princ Eugen.

Prvi Zakon o rehabilitaciji donet je 2006, u vrme vladavine DSS-a drugi 2011. kada je vladala DS, u koaliciji sa SPS-om.

Zrenjaninski socijalni forum
U Zrenjaninu,
14.12.2018.

Comments are closed.