ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Kultura i obrazovanje je umiralo nestajanjem radničke klase

Radnički video klub Zrenjaninskog socijalnog foruma je u razgovoru sa Gordanom Stojanović, bivšom direktorkom zrenjaninskog Centra za obrazovanje i kulturu, saznao kako je ova obrazvna ustanova izgubila sudski spor povodom prava vlasništva nad nekretninom.

Centra za obrazovanje i kulturu je tokom više decenijskog rada, stručno obrazovala radnike zrenjaninskih preduzeća koje su poslovale u okviru jednog od najvećih kombinata u tadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji! Kombinat Servo Mihalj je progresivnim i tehnološkim napretkom u sferi agronomije i hemijske industrije za koju je nagrađena i AVNOJ-evskom nagraom, zapošljavao veoma veliki broj industrijskih radnika koji su tokom tranzicije i lopovske privatizacije nestajali, a uporedo se gasio i Centar za obrazovanje i kulturu.

Imovina ovog centra je zbrisana kao da nikad nije ni postojala. Nakon nestanka sudske dokumentacije, u katastarskim knjigama se ovaj objekat vodi kao kantina i menza za društvenu ishranu.

Neko, iz političkih interesa je današnjem vlasniku Viktorija stars omogićio da prilikom kupovine zrenjaninske šećerane za “jedan dinar” dobije i vlasništvo nad velelepnom zgradom Centra za obrazovanje i kulturu s kompletno opremljenim učionicama i novom biskopskom salom “Kristal”.

Comments are closed.